Artikler og publikasjoner
Postet av: Admin - 06.09.10 kl. 18:29 - Sist endret: 26.05.15 kl. 19:34
 
Her er en oversikt over artikler og andre publikasjoner som er tilgjengelig på nettstedet. Artiklene publiseres som nyheter på hovedsiden, men vil også bli lagt her for at brukere enkelt kan finne informasjonen man søker. Artiklene blir listet etter når de ble publisert, med de nyeste øverst.

 

   

Artikkel: 8. mai 2016 - Utdeling av Krigskorset med sverd til Espen Haugeland
 
rets frigjørings- og veterandag ble i Oslo markert på Akershus Festning med utdeling av Krigskorset med sverd til Espen Haugeland, samt flere andre tapperhetsdekorasjoner. Jørgen Andreas Bull og Jan Helge Dale mottok begge St. Olavsmedaljen med ekegren, mens Bjørn Ekenes Olsen, Per Arne Halvorsen og Hans Kristian Aasen alle ble tildelt Krigsmedaljen.

 
 

Artikkel: 8. mai 2015 - Utdeling av flere medaljer og åpning av ny utstilling!
 
Årets frigjørings- og veterandag ble i Oslo markert på Akershus Festning med både medaljeseremoni og åpning av ny utstilling om Krigskorset. Tilstede var prominente gjester som H.M. Kong Harald, Statsminister Erna Solberg, Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

 
 

Artikkel: Utdeling av Krigskorset med sverd - 8. mai 2014
 
I en seremoni på Akershus Festning ble i dag Kåre Emil Brændeland og Aleksander Hesseberg Vikebø tildelt Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset med sverd. Brændeland mottok medaljen for sin innsats i Bosnia-Herzegovina, mens Vikebø mottok medaljen for sin innsats i Afghanistan. Vikebø ble samtidig tildelt St. Olavsmedaljen m/ekegren.

 
 

Artikkel: Ny unik plakat - Mottakere av Krigskorset!
 
Det er en glede for Krigskorset.no å presentere en ny og unik plakat med alle mottakere av Krigskorset! Plakaten viser navn på samtlige mottakere av Krigskorset frem til mai 2013. Vi har i tillegg samlet tilgjengelige bilder og plakaten har bilde av over 140 mottakere. Plakaten viser også personenes nasjonalitet og hvilke tildelinger som er foretatt post mortem.

 
 

Artikkel: Utdeling av Krigskorset med sverd - Veterandagen 2013!
 
Under medaljeseremonien på årets veteran- og frigjøringsdag ble det utdelt totalt 17 medaljer, herunder to Krigskors med sverd til hhv. Lars Kristian Lauritzen og Kristian Bergh Stang. Det ble i tillegg tildelt to St. Olavsmedaljer med ekegren og to Krigsmedaljer i tillegg til 11 Forsvarets Innsatsmedalje med og uten rosett..

 
 

Artikkel: Veterandagen - 8. mai 2012 - Akershus Festning!
 
Veterandagen 8. mai 2012 ble markert over hele landet. På Akershus Festning var det blant annet medaljeseremoni for å hedre flere norske soldater med vel fortjente dekorasjoner. Det ble tildelt to St. Olavsmedaljer med ekegren, 5 Krigsmedaljer (hvorav en med stjerne for andre gangs tildeling), samt flere andre medaljer for tapperhet og innsats.

 
 

Artikkel: Tildelingsliste: St. Olavsmedaljen m/ekegren og Krigsmedaljen - 2012-->
 

I denne artikkelen vil vi poste fortløpende informasjon om mottakere av St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen. Disse medaljene er rangert som nr. 2 og 3 over medaljer for tapperhet og ledelse i strid/væpnet konflikt. Medaljene deles ut av Kongen i Statsråd. Begge medaljene ble gjeninnført i 2012 og første gang utdelt (etter andre verdenskrig) 23. mars 2012 da flere mottakere mottok medaljen i Statsråd.

 
 

Artikkel: To mottakere av Krigskorset og Victoria Cross
 

Kun to personer (begge britiske offiserer) har mottatt både Victoria Cross og Krigskorset med sverd. Dette var Bernard Armitage Warburton Warburton-Lee og Richard Been Stannard. I denne artikkelen vil vi bli litt bedre kjent med deres historie og grunnlaget for tildelingen av de to høythengende medaljene.

 
 

Artikkel: Kun én mottaker med navn Lapie
 

Det har lenge vært spekulert i om det kunne være to mottakere av Krigskorset som hadde savmme navn, Pierre Lapie. Dette ettersom Gjems-Onstad i sin bok oppgir to franske soldater med dette navnet som mottakere av Krigskorset med sverd. Krigskorset.no har fått bekreftet at det kun var én person med navnet Pierre Lapie som tjenestegjorde i Fremmedlegionens 13de halvbrigade.

 
 

Artikkel: Sterke reaksjoner mot Statsminister Stoltenberg!
 

Det har i løpet av dagene 10. - 11. mai kommet svært sterke reaksjoner mot Statsminister Jens Stoltenberg etter at Dagbladet skrev av Kongen ble nektet å delta på seremonien 8. mai. Dagbladet skriver 10. mai at Kongen selv ønsket å utdele Krigskorset til de tre mottakerne, men at han ikke var ønsket til stede på arrangementet av Statsministeren.

 
 

Artikkel: Utdeling av Krigskorset med sverd til Bolle, Kristoffersen og Lian!
 

På Norges frigjørings- og (nylig innførte) veterandag, 8. mai, ble det skrevet et nytt kapittel i historien om Krigskorset. 3 Krigskors med sverd ble utdelt. De første Krigskors for handlinger foretatt etter slutten av andre verdenskrig. Trond André Bolle (post mortem), Eirik Johan Kristoffersen og Jørg Lian fikk sine Krigskors m/sverd i en høytidelig seremoni på Akershus Festning. Bolles enke og sønn mottok utmerkelsen på vegne av Trond Bolle.

 
 

Artikkel: Hvor mange har fått Krigskorset?
 

Hvor mange personer har egentlig mottatt det norske Krigskorset? I denne artikkelen ses det på kildemateriale som gjør at vi kanskje kan stille spørsmålstegn ved om alle mottakerne er tatt med i de offisielle tallene fra norske myndigheter. Er noen av mottakerne av Norges høyeste utmerkelse rett og slett blitt glemt?

 
 

Artikkel: Utdeling av Krigskorset med sverd til Eiliv Austlid
 

I en høytidelig seremoni i Fanehallen på Akershus Festning, fikk Eiliv Austlids familie overrekt Krigskorset med sverd fra Forsvarssjef, Harald Sunde. Utdelingen er den første siden 1949 og dermed første utdeling siden Krigskorset ble gjenninnført i 2009.