Krigskorset med sverd

 
 

 

 
Utdeling av Krigskorset med sverd til Bolle, Kristoffersen og Lian!
Postet av: Admin - 09.05.11 kl. 23:17 - Sist endret: 10.12.11 kl. 22:45
 

På Norges frigjørings- og (nylig innførte) veterandag, 8. mai, ble det skrevet et nytt kapittel i historien om Krigskorset. 3 Krigskors med sverd ble utdelt. De første Krigskors for handlinger foretatt etter slutten av andre verdenskrig.

Trond André Bolle (post mortem), Eirik Johan Kristoffersen og Jørg Lian fikk sine Krigskors m/sverd i en høytidelig seremoni på Akershus Festning. Bolles enke og sønn mottok utmerkelsen på vegne av Trond Bolle.

 

   

Veterandagen med påfølgende medaljeseremoni ble i Oslo arrangert på Akershus Festning. Inne på festningsområdet ble det foruten selve medaljeutdelingen også nedlagt krans på minnesmerker/retterstedet, avholdt konserter og vist frem forsvarets utstyr. Med strålende solskinn, godt over 20 grader og tusenvis av mennesker var alt tilrettelagt for en flott seremoni og markering.

Det var representanter for flere avdelinger som hadde med seg mannskap
og materiell for at både veteraner og andre interesserte kunne få mer informasjon om Forsvaret og internasjonal tjeneste i dag. Luftforsvaret stilte med to helikoptre, Sjøforsvaret lå til kai og styrker fra Hæren hadde med seg både pansrede personellkjøretøy og en Leopard stridsvogn. Alt dette til stor glede både for de mest erfarne veteranene til de minste barna. Også Sivilforsvaret og politiet var representert med informasjonsboder.

Før hovedseremonien var nye og eksisterende mottakere av Krigskorset innvitert til lunsj på festningen sammen med medlemmer fra Forsvaret og regjeringen. Av tidligere mottakere av Krigskorset møtte bla. Gunnar Sønsteby, Svein Blindheim, Kristian Fougner og Hugo Munthe-Kaas. Disse var, ved sitt nærvær, med å markere Krigskorsets overgang fra å være en dekorasjon knyttet til andre verdenskrig til å bli en norsk dekorasjon også for nåværende og fremtidige operasjoner.
 
Gunnar Sønsteby
Norges høyest dekorerte

Oppstilling på Festningsplassen

 

 
Jørg Lian før utdelingen 
Eirik J. Kristoffersen før utdelingen 
Bolles etterlatte med Krigskorset
Statsministeren og Forsvarssjefen
kan skimtes i bakgrunnen

Hovedseremonien
14:28 startet den høytidelige delen av seremonien/hovedseremonien med en overflyvning av fire F-16 jagerfly fra Luftforsvaret. Da var allerede flere militære avdelinger oppstilt på Festningsplassen.

14:30 kom Statsminister Jens Stoltenberg og Forsvarssjef Harald Sunde hvorpå Statsministeren holdt sin tale til veteraner og de tre mottakerne. Stoltenberg dro frem nåværende operasjoner i Libya, Afghanistan og Adenbukta. Han understreket at til tross for ulikheter i operasjonene er alle soldatene sendt av Norge, på oppdrag for verdenssamfunnet. Verdiene som soldatene sloss for er de samme nå som under krigen her hjemme i årene 1940-45, demokrati og frihet. Statsministeren forklarte at det derfor går en lang og uavbrutt linje fra motstandskampen under andre verdenskrig til kampene norske soldater kjemper i internasjonale operasjoner i dag.

Stoltenberg forklarte at regjeringen ønsker å bruke 8. mai som en dag for å hedre alle veteraner som har deltatt i alle operasjoner. Han dro frem at regjeringen har den største respekt for deres arbeid og at de hadde dere fulle støtte. Statsministeren dro deretter frem ulike tiltak som har blitt satt i gang for å styrke oppfølgingen og rettighetene til norske veteraner som kommer hjem fra krevende oppdrag i utlandet.

Stoltenberg talte videre om at vi under andre verdenskrig fikk mange helter. Noen av disse ble belønnet med Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset med sverd. Mottakerne hadde alle vist at mot og innstilling er vesentlige faktorer for å vinne en krig. Statsministeren dro frem at våre tre nye helter alle har gjort en bemerkelsesverdig innsats i operasjonen i Afghanistan. Gjennom innsatsen påpekte Stoltenberg at de har bidratt til økt sikkerhet og trygghet, både for det Afghanske folk, verdenssamfunnet og Norge.
 
Utdeling av Krigskors
Etter talen la Stolteberg ned en krans på Norges nasjonalmonument. Deretter tok Forsvarssjef Sunde ordet og forklarte at han på vegne av Hans Majestet Kong Harald skulle dele ut tre Krigskors med sverd. Forsvarssjefen gjenga deretter hovedpunktene i statuttene for medaljen før han kalte frem Bolles etterlatte. Statsministeren leste opp teksten som var gjengitt på utdelingsdokumentet før Bjørg Gjestvang (Bolles enke), Sven Bolle og sønnen Håkon Gjestvang Bolle fikk overrakt medaljen og utdelingsdokumentet av Forsvarssjefen.

Medaljen ble presentert i et rødt etui med Norges riksvåpen på eskens lokk. Esken inneholdt, foruten medalje i stor størrelse, også miniatyr og båndstripe. Utdelingsdokumentet var i en rød mappe med Norges riksvåpen på fremsiden. Dokumentet var underskrevet av H.M. Kong Harald V, Statsminister Jens Stoltenberg og Forsvarsminister Grete Faremo. Bolles etterlatte ble også overrakt et bilde av den avdøde Orlogskapteinen. Det ble gitt en verdig applaus da familien gikk ned fra utdelingspodiet.

Utdelingen fortsatte på samme måte med Eirik Johan Kristoffersen og til slutt Jørg Lian. Soldatene fikk påsatt medaljen på uniformen av Sunde og fikk begge applaus da de trådte av og tok "plass blant sine likemenn".

Den norske nasjonalsangen ble spilt før leder av Utenriks- og Forsvarskomiteen, Ine Marie Eriksen Søreide holdt sin avsluttende tale og den offisielle delen av seremonien ble avsluttet.
 

Eirik Kristoffersen

 Jens Stoltenberg


 
Jørg Lian, Bjørg Gjestvang, Håkon G. Bolle og Eirik Johan Kristoffersen

 
Stolte mottakere

Det var stolte mottakere som møtte Krigskorset.no etter seremonien. De uttrykte begge stolthet over å ha blitt tildelt medaljen, men var også svært ydmyke i forhold til sin nye heltestatus. Begge dro frem avdelingen og deres gode kolleger som viktige faktorer for vellykkede oppdrag. De mente seremonien hadde vært meget fin og at det eneste som manglet var at også Trond André Bolle kunne vært til stede og fått tildelt sitt Krigskors. Kristoffersen fortalte at han hadde tjenestegjort med Bolle og derfor kjente godt til den avdøde krigshelten. Trond Bolles sønn, Håkon G. Bolle, forklarte at han var svært stolt av sin far, men at det samtidig hadde vært en veldig tøff opplevelse. Bjørg Gjestvang uttalte at alle deres tanker gikk til Trond denne dagen og at de visste at han ville vært svært stolt over å bli tildelt en slik heder.
 


 
Trond André Bolle

 

Gratulerer til alle mottakere med velfortjent heder!
 

Vedlegg og lenker
Stoltenbergs tale (regjeringen.no)
 
Offisielt program
Flere bilder fra utdelingen

Andre medier
Dagbladet
VG