Moss og Rygge Krigsminnesamling
Postet av: Admin - 22.05.12 kl. 21:54 - Sist endret: 02.07.2012 kl. 12:55
 
Moss og Rygge Krigsminnesamling ligger i Bygdetunveien 145 på Rygge. Krigsminnesamlingen drives av flere ildsjeler som er tilknyttet Moss og Rygge Forsvarsforening. De har bygget opp en imponerende samling gjenstander som viser okkupasjons-historien for Rygge og regionen rundt. I krigsminnesamlingen finner du også Krigskorset med sverd som ble tildelt Hans Rønningen. Krigskorset er utstilt med tilhørende eske og print av utdelingsdokumentet.

 

   

Moss og Rygge Krigsminnesamling ligger i et eldre stabbur like ved Rygge Musem. Samlingen av krigshistoriske gjenstander spenner seg over alle de tre etasjene i stabburet. Krigsminnesamlingen er åpent for publikum hver søndag 12:00 - 15:00.
 
Moss og Rygge Krigsminnesamling dekker i hovedsak Rygge og nærområdene i Østfold. I samlingen befinner det seg svært mange godbiter for alle med interesse for krigshistorie. Både våpen, uniformer, feltutstyr og et mangfold av andre originale gjenstander vises frem til besøkende.
 

 

 
Moss og Rygge Krigsminnesamling
 

I første etasje finner vi flere unike gjenstander, herunder en "Mossetorpedo" og den britiske "King's Medal for Courage" tildelt Eilert Thorgersen (med tilhørende brev fra Forsvarsdepartementet). I etasjen finner man også et av de svært få Krigskors som er offentlig utstilt i Norge pr. nå. Dette er Krigskorset med sverd som ble tildelt Hans Rønningen 19. juni 1942.
 
Rønningen tok seg over til Sverige tidlig i 1941. Han kom seg videre til Storbritannia hvor han ble teknisk sjef ved Marinens Flyvåpens 1477(N) Flight Woodhaven i Skottland. I etterkant av Telavåg-tragedien i 1942 var flere av radiosenderne og gruppene som opererte dem i fare for å bli fanget av den tyske okkupasjonsmakten.

Rønningen deltok på redningsaksjonen med Catalina-flyet "VINGTOR" for å hente ut agentene Ole Hoff Snefjellå og Eivind Viken, samt tre andre personer. For deltakelse i denne operasjonen ble Rønningen tildelt Krigskorset med sverd sammen med flere andre. Dette var de første tildelinger av Krigskorset til norske militære.
 


 
Krigskorset tildelt Rønningen

 
I museets andre etasje finner man et stort antall uniformer, våpen og feltutstyr som ble benyttet både av den tyske okkupasjonsmakten og norsk og alliert personell. Samlingen av både håndvåpen og tyngre våpen er imponerende og viser mangfoldet av varianter som ble benyttet. Her finner man også en stor variasjon av norsk, alliert og tysk materiell og feltutstyr, såvel som radiosendere og droppcontainere med tilknytning til området. Her kan man også lese om sabotasjeaksjonene som ble gjennomført av norske motstandsfolk og bruken av illegal presse i propagandasammenheng.
 


 
Radiomottaker 31/1


 
Uniformer i utstillingen


 
Diorama - Rygge


I Krigsminnesamlingens tredje etasje har man bygget opp flere modeller av Rygge flyplass og områdene rundt slik de var under andre verdenskrig. Disse modellene er gjengitt med stor presisjon og er unike for å vise flyplassens plassering, virkemåte og oppbygning.

Du finner mange flere bilder fra utstillingen til krigsminnesamling ved å følge linken til vårt "Bildearkiv" under! Moss og Rygge Krigsminnesamling har pr. nå ikke noen egen hjemmeside.
 
Bildearkivet
M.a.K: Hans Rønningen