Byste -
Skule V. Storheill


 

 
Minnesmerker / Monumenter!
Postet av: Admin - 13.05.2012 kl. 00:10 - Sist endret: 27.04.2016 kl. 20:51
 

På denne siden vil vi forsøke å lage en oversikt over minnesmerker / monumenter som hedrer mottakere av Krigskorset.

Tips om steder som ikke er ført opp eller tillegg til oppførte steder mottas med stor takk. Du finner kontaktinformasjon under "Om oss" i menyen til venstre. Denne siden vil bli oppdatert jevnlig med ny informasjon

 

   

Akershus  
 
Minnesmerke: Trond André Bolle - Vestby
Kategori: Minnesteder

 
Vestby Forsvarsforening har satt opp ett minnesmerke over personer som har mistet livet i Forsvarets tjeneste etter 1945. Trond André Bolle er oppført på minnesmerket som ble avduket 8. mai 2014. Bolle mottok Krigskorset med sverd post mortem.
 
Flere bilder: Bildearkivet
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon om (ekstern): TV2 - Vestby Avis - Vestby Avis
Ytterligere informasjon om Trond André Bolle (ekstern): Wikipedia
 
 Buskerud  
 
Minnesmerke: Tor Stenersen - Fjellsæterfjell, Skrim
Kategori: Historiske steder / Minnesteder


 
© Kongsberg Kommune

 
En minnestein med plakett som hedrer Tor Stenersen er oppført på Fjellsæterfjell i Kongsberg Kommune. Stenersen mottok Krigskorset med sverd. Fra minnesteinen: "Hoppet ned i fallskjerm her på Skrim den 17. nov. 1943 kl. 2 natt med de første flybårne våpenlaster til Mil.org. distr. 15 Vestfold. Arrestert efter heltemodig kamp med gestapo. Skutt under fluktforsøk fra Akershus fengsel den 2-4-1944".
 
Flere bilder: Ikke tilgjengelig
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon om (ekstern): Kongsberg Kommune
Ytterligere informasjon om Tor Stenersen (ekstern): Wikipedia
 
 Hedmark  
 
Minnesmerke: Kongens Nei - Elverum
Kategori: Historiske steder / Minnesteder

 
"Kongens Nei" har blitt et synonym på Kong Haakon VII's sterke standpunkt mot den tyske invasjonsstyrken i 1940. Kongens avslag på den tyske sendemannens krav på Elverum og Elverumsfullmakten er sentrale hendelser i den norske krigshistorien. Selv om stedet ikke direkte kan knyttes til Krigskorset som dekorasjon er minnemerket tatt med ettersom Kong Haakon og Kronprins Olav var de første som ble tildelt dekorasjonen, blant annet for sine handlinger våren 1940. Minnebautaen står like ved Elverum Folkehøgskole.
 
Flere bilder: Bildearkivet
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon om Riksrådsforhandlingene/Elverumsfullmakten (ekstern): Wikipedia

 

   

Minnesmerke: Midtskogen Gård - Rv. 3 v/Elverum
Kategori: Historiske steder / Minnesteder


 
Minnesteinen ved Midtskogen

 
Kampene på Midtskogen var en trefning mellom norske og tyske styrker under angrepet på Norge i 1940, nærmere bestemt 10. april 1940. De norske styrkenes innsats bidro til å gi konge og regjering tid til å flykte fra de tyske styrkene. De norske styrkene ble ledet av Olaf Helset som mottok Krigskorset med sverd for sin innsats på Midtskogen og senere i felttoget. Minnesmerket hedrer soldatenes innsats i trefningen.
 
Flere bilder: Bildearkivet
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon om kampene ved Midtskogen (ekstern): Wikipedia

 

   

Minnesmerke: Sven Holmsen - Herbergskaret, Moelv
Kategori: Historiske steder / Minnesteder

 
Kampene ved Lundehøgda var åsted for flere trefninger mellom norske og tyske styrker under den andre verdenskrig. Kampene pågikk i omtrent 48 timer fra den 20. april til den 21. april 1940. De norske styrkene ble ledet av Sigvardt Pran, med nestkommandere Sven Holmsen. Holmsen ble skutt og drept på Herbergskaret og en minneplate er satt opp i hans minne. Det er i tillegg satt opp en minnebauta over de falne ved Smedstadsvingen. Både Pran og Holmsen mottok Krigskorset med sverd for sin innsats.
 
Flere bilder: Ikke tilgjengelig
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon om kampene ved kampene ved Lundehøgda (ekstern): Wikipedia
 
 Hordaland  
 
Minnesmerke: Ingvald Eidsheim / KNM "Hitra" - Eknesvågen, Lindås
Kategori: Minnesteder

 
På brygga i Eknesvågen i Lindås kommune er det satt opp to bautaer som hedrer hhv. Ingvald Eidsheim og ubåtjageren KNM "Hitra". Eidsheim fikk Krigskorset med sverd for sin innsats under andre verdenskrig. Eidsheim var skipssjef på KNM "Hitra" under krigen. Arne Mæland står bak utformingen av bautaene.
 
Flere bilder: Ikke tilgjengelig
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon om Ingvald Eidsheim (ekstern): Wikipedia - Scandion.no
 
 Møre og Romsdal  
 
Minnesmerke: Ernst G. A. Ullring / Krigskorset - Molde
Kategori: Minnesteder


 
© B. Alme

 
Like ved Storkaia i Molde er det satt opp en minnebauta som hedrer norsk krigsinnsats under 2. verdenskrig. Like ved ligger den gamle Tollboden hvor man i et utstillingsvindu viser frem medaljer som trolig har tilhørt Ernst G. A. Ullring. Dette er Krigskorset med sverd samt den britiske Distinguished Service Medal. Utstillingsviduet har også utstilt flere modeller (båt/fly).
 
Flere bilder: Bildearkivet
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon om Ernst G. A. Ullring (ekstern): Wikipedia

 

   

Minnesmerke: Martin Linge - Linge, Norddal
Kategori: Minnesteder

 
En minnestøtte etter Kaptein Martin Linge står på Negarden i Linge. Støtte er oppført langs Lingevegen. Martin Linge ble født i Negarden, og bodde her de første leveårene sine. Kaptein Linge falt under raidet i Måløy under den andre verdskrig. Han mottok Krigskorset med sverd.
 
Flere bilder: Ikke tilgjengelig
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon om Martin Linge (ekstern): Wikipedia - Digitaltfortalt.no
 
 Nordland  
 
Minnesmerke: John Kristoffersen - Onøya, Lurøy
Kategori: Historiske steder / Minnesteder

 
På Onøya i Lurøy kommune finner man "Johnhøla". Under andre verdenskrig brukte SIS-agenten John Kristoffersen hulen som skjulested for å melde om tysk skipstrafikk. Kristoffersen mottok Krigskorset med sverd for sin innsats. Utenfor hulen er det satt opp en minneplakett.
 
Flere bilder: Ikke tilgjengelig
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon (ekstern): Godtur.no
Ytterligere informasjon om John Kristoffersen (ekstern):
Wikipedia

 

   

Veteranplassen - Narvik
Kategori: Historiske steder / Minnesteder

 
2.8 km nord for Narvik sentrum ligger "Veteranplassen". Her er det reist flere monumenter for å hedre norske og utenlandske soldater som deltok under kampene i og ved Narvik i 1940. General Carl Gustav Fleischer blir her hedret med et eget monument. Fleischer mottok Krigskorset med sverd for sin ledelse under kampene.
 
Flere bilder: Bildearkivet
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon om General Fleischer (ekstern): Wikipedia
 
 Oppland  
 
Bjørkhol Minnepark - Dombås
Kategori: Historiske steder / Minnesteder

 
 
© Egil M. Kristiansen

 
Minneparken på Bjørkhol står på stedet hvor tyske fallskjermtropper hadde forskanset seg og like ovenfor der hvor kaptein Eiliv Austlid, mottaker av Krigskorset med sverd, falt den 15. april 1940. På minnesteinen er alle de norske soldatene som falt under angrepet oppført.
 
Flere bilder: Bildearkivet
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Offisiell hjemmeside:
Ikke tilgjengelig
Ytterligere informasjon (ekstern): kapteinaustlid.no
 
 Oslo  
 
Arvid Storsveens Plass - Blindern
Kategori: Minnesteder

 
Arvid Storsveen var leder for den landsomfattende organisasjonen XU i perioden 1940-43. Storsveen ble skutt og drept av Gestapo under oppdrag i Oslo den 27. april 1943. Storsveen ble tildelt Krigskorset med sverd. Arvid Storsveens plass ligger på Blindern i Oslo og der er det oppført en minnestøtte med relieff av Storsveen og tekst om hans virke.
 
Flere bilder: Bildearkivet
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon om Arvid Storsveen (ekstern): Wikipedia
 

 

   

Minnelunden - Akershus Festning
Kategori: Minnesteder

 
 
Falne i Komp. Linge og Shetlandsgjengen

 
I Minnelunden inne på Akershus Festning finner to flere minnesmerker som kan relateres til Krigskorset. Her er både et minnesmerke over falne i Kompani Linge og Shetlandsgjengen, samt minnesmerke over Flyvåpenets falne 1940-1945. Flere kjente mottakere av Krigskorset er listet på disse minnesmerkene, herunder Gregers Gram, Martin Linge, Leif Tronstad og mange flere.
 
Flere bilder: Bildearkivet
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon (ekstern): Ikke tilgjengelig
 
 
 Rogaland  
 
Minnesmerke: Sverre Kristoffer Andersen - Kopervik, Karmøy
Kategori: Minnesteder

 
Ved Karmøy kommunes rådhus i Kopervik ble det i 1990 satt opp et minnesmerke over mottaker av Krigskorset, Sverre Kristoffer Andersen. Minnesmerke består av en plakett som er montert på stein med inskripsjonen "Arquebus - Sverre K. Andersen - 1914-1986 - For frihet og fedreland".
 
Flere bilder: Bildearkivet
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon om Sverre K. Andersen (ekstern): Wikipedia
 
 Sogn og Fjordane  
 
Lingemonumentet - Måløy
Kategori: Minnesteder / Statuer / Byster

 
Kaptein Marin Linge var en norsk kaptein og leder av det som senere ble kjent som "Kompani Linge". Linge deltok i Måløyraidet den 27. desember 1941 hvor han ble truffet av en tysk kule og døde. Linge ble tildelt Krigskorset med sverd post mortem for sin tapperhet under angrepet på Måløy. Lingemonumentet står i Måløy sentrum, like ved stedet hvor Linge falt.
 
Flere bilder: Bildearkivet
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon om Martin Linge (ekstern): Wikipedia

 

 

   

Minnesmerke: Harald Risnes - Hyllestad
Kategori: Historiske steder / Minnesteder

 
Like utenfor Hyllestad kirke er det oppført et minnesmerke som hedrer Harald Risnes og andre soldater som mobiliserte fra Hyllestad. Risnes var med på det kjente Måløyraidet, gjorde tjeneste på norske torpedobåter og var senere i krigen sentral i oppbyggingen av motstandsgruppen "Bjørn West". Risnes ble dekorert med Krigskorset med sverd for sin innsats.
 
Flere bilder: Ikke tilgjengelig
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon om (ekstern): NRK

Ytterligere informasjon om Harald Risnes (ekstern): Wikipedia

 

   

Måløymonumentet - Måløy
Kategori: Historiske steder / Minnesteder

 
Måløyraidet var en alliert aksjon som ble gjennomført i romjulen 1941. I overkant av 570 mann deltok, herav 16 norske. Under raidet ble Kaptein Martin Linge skutt og drept. Linge mottok Krigskorset med sverd for sin tapperhet under aksjonen. Måløymonumentet står ved Moldøen i Måløy.
 
Flere bilder: Ikke tilgjengelig
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon om Måløyraidet (ekstern): Wikipedia
 
 Svalbard  
 
Minnesmerke: Falne på Svalbard - Longyearbyen
Kategori: Minnesteder

 
I Longyearbyen er det satt opp en minnebauta over de 26 personene som mistet livet på Svalbard under den andre verdenskrig. En av de navngitte personene er oberstløytnant Einar Sverdrup. Sverdrup mottok Krigskorset med sverd for sin innsats under krigen.
 
Flere bilder: Bildearkivet
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon om Einar Sverdrup (ekstern): Wikipedia
 
 Telemark  
 
Minnesmerke: Grouse / Tungtvannssaksjonen - Songavatnet
Kategori: Historiske steder / Minnesteder

 
I nordenden av Songavatnet er det satt opp en minneplakett som hedrer medlemmene av "Grouse" som var fortropp og deretter deltakere av aksjonen mot tungtvannsanlegget på Vemork. Minneplaketten ble montert i 2015 og navngir deltakerne av operasjonen, herunder mottakere av Krigskorset med sverd, Jens Anton Poulssen, samt mottaker av Krigskorset med to sverd, Knut Magne Haugland.
 
Flere bilder: Ikke tilgjengelig
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon (ekstern): NRK - Wikipedia

 

   

Minnesmerke: Tungtvannssabotasjen - Vemork, Rjukan
Kategori: Historiske steder / Minnesteder

 
Utenfor Vemork kraftstasjon er det satt opp et minnesmerke over Tungtvannsaksjonen på Vemork den 28. februar 1943. Aksjonen regnes som en av tidenes mest vellykkede og best gjennomførte sabotasjeaksjoner og flere personer ble tildelt Krigskorset med sverd for sin deltakelse og er nevnt på minnesmerket: Knut Haugland, Knut Haukelid, Jens-Anton Poulsson, Joachim Rønneberg og Einar Skinnarland.
 
Flere bilder: Bildearkivet
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon (ekstern): Wikipedia
 
 Troms  
 
Minnesmerke: Fire falne soldater - Trondenes Fort, Harstad
Kategori: Minnesteder

 
Minnesmerket over tre Kystjegere og én Marinejeger som ble drept av en veibombe den 27.6.2010 står inne på Trondenes Fort. Marinejegeren var Trond André Bolle, mottaker av Krigskorset med sverd. Dette minnesmerket er IKKE tilgjengelig for publikum til vanlig.
 
Flere bilder: Ikke tilgjengelig
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon (ekstern): Ikke tilgjengelig
 
 Annet  
 
Minnesmerke/Hedersbevisning: Max Manus, Norwegian Air Shuttle
Kategori: Hedersbevisninger

 
Det norske flyselskapet Norwegian (Norwegian Air Shuttle ASA) har valgt å oppkalle ett av sine fly etter krigshelten Max Manus. Manus pryder flyets haleparti. Max Manus var en av de mest kjente norske medlemmene av Kompani Linge og mottok Krigskorset med to sverd.
 
Flere bilder: Ikke tilgjengelig
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon (ekstern): Norwegian.no
Ytterligere informasjon om Max Manus (ekstern):
Wikipedia

 

   

Minnesmerke/Hedersbevisning: Gunnar Sønsteby, Norwegian Air Shuttle
Kategori: Hedersbevisninger

 
Det norske flyselskapet Norwegian (Norwegian Air Shuttle ASA) har valgt å hedre Gunner Sønsteby som halehelt på ett av sine fly. Sønsteby pryder flyets haleparti med påskriften "Norwegian Resistance Hero". Gunnar Sønsteby er Norges høyeste dekorerte person noensinne med Krigskorset med tre sverd.
 
Flere bilder: Ikke tilgjengelig
Mer informasjon:
Aftenposten
 
Ytterligere informasjon (ekstern): Norwegian.no
Ytterligere informasjon om Gunnar Sønsteby (ekstern):
Wikipedia

     
 


  
   
 

 Utland  
 
Minnesmerke: Shetlandsgjengen - Scalloway, Shetland
Kategori: Minnesteder

 
På bryggen i Scalloway på Shetland står minnesmerket over de falne fra Shetlandsgjengen (The Shetland Bus). Her minnes 44 falne, herunder Bård Olav Grotle og Per Blystad som begge mottok Krigskorset med sverd.
 
Flere bilder: Ikke tilgjengelig
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon (ekstern): Shetlopedia

Ytterligere informasjon om Shetlandsgjengen (ekstern): Wikipedia

 

   

Minnesmerke: Prince Olav Slipway - Scalloway, Shetland
Kategori: Minnesteder

 
På havnen i Scalloway har slippen som ble benyttet av "The Shetland Bus" blitt oppkalt etter daværende kronprins Olav. I 1998 ble det tilført en ny minneplate som hedrer Leif Andreas Larsen og andre med tilknytning til "Shetlandsgjengen". Larsen mottok Krigskorset med sverd og stjerne (to sverd).
 
Flere bilder: Ikke tilgjengelig
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon (ekstern): Shetlopedia

Ytterligere informasjon om Shetlandsgjengen (ekstern): Wikipedia
Ytterligere informasjon om Leif Andreas Larsen (ekstern): Wikipedia

 

   

Minnesmerke: Special Operations Executive (S.O.E) - London, England
Kategori: Minnesteder

 
I London, like ved elvebredden til Themsen i nærheten av Archbishops Park, står et minnesmerke over Special Operations Executive (SOE). SOE var den britiske hemmelige militærenheten som blant annet ledet de norske agentene i "Kompani Linge". På minnemerket er det en egen minneplate for "Heroes of Telemark" til minne om "Tungtvannsaksjonen" på Vemork. Flere medlemmer av operasjonen fikk Krigskorset med sverd.
 
Flere bilder: Ikke tilgjengelig
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon (ekstern): NRK - Regjeringen
Ytterligere informasjon om SOE (ekstern):
Wikipedia

 

   

Minnesmerke: Tungtvannsaksjonen / S.O.E HQ - London, England
Kategori: Minnesteder

 
I 1940 flyttet hovedkvarteret til Special Operations Executive (SOE) til Chiltern Court, 64 Baker Street i London. Det var bla. her Tungtvannsaksjonen mot anlegget på Vemork ble planlagt. I 2016 ble det avduket en minneplakett som forklarer at planleggingen av denne verdenskjente aksjonen ble gjort i bygningen. Under avdukingen var flere etterkommere av sabotørene som deltok til stede.
 
Flere bilder: Ikke tilgjengelig
Mer informasjon: Ikke tilgjengelig
 
Ytterligere informasjon (ekstern): NRK TV
Ytterligere informasjon om SOE (ekstern):
Wikipedia
Ytterligere informasjon om Tungtvannsaksjonen (ekstern): Wikipedia