Eiliv Austlid


 
 

 

 
Utdeling av Krigskorset med sverd til Eiliv Austlid!
Postet av: Admin - 24.03.10 kl. 20:07 - Sist endret: 29.03.10 kl. 11:31
 
I en høytidelig seremoni den 24. mars 2010 mottok endelig kaptein Eiliv Austlid sitt Krigskors med sverd, post mortem. Utdelingen foregikk i Fanehallen på Akershus Festning og medaljen ble overrakt av Forsvarssjef Harald Sunde til Austlids familie og etterlatte.

 

   

Fanesalen var stilfullt pyntet og fremst var et bilde av kapteinen med æresvakter fra Hans Majestet Kongens Garde sammen med det norske flagg og tilhørende fane for regimentet.

Ved Forsvarssjefens ankomst ble utdelingsdokumentet og medaljen plassert på bordet, like ved siden av bildet. Korset i en rød eske og utdelingsdokumentet i en rød dokumentmappe med den norske riksløve.

Seremonien ble innledet ved ankomsten av blant andre Austlids familie, Statsminister Jens Stoltenberg, Forsvarsminister Grete Faremo og Forsvarssjef General Harald Sunde. På seremonien deltok også flere andre høystående offiserer i Forsvaret.

Første taler var nåværende Forsvarsminister Grete Faremo. I sin tale la hun vekt på at dette var en stor dag og at kaptein Austlid endelig skulle få sitt Krigskors etter så mange år.

Jens Stoltenberg tok deretter ordet og holdt en tale hvor han vektla viktigheten av at sannheten om kaptein Austlids handlinger har kommet frem i lyset. Viktigheten for norsk krigshistorie å rette opp i den urett som i mange år hadde blitt begått ovenfor kapteinens valg og kamphandlinger i aprildagene 1940.
 


 
Forsvarssjef Sunde og tidl.
Forsvarssjef Diesen (bak). 
Forsvarsminister
Grete Faremo

 


 
Austlids bilde og Krigskors


 
Statsminister Jens
Stoltenberg ankommer Fanehallen
 


 
Faremo i samtale med Sunde
før utdelingsseremonien
 


 
Austlids familie mottar Krigskorset
 


 
Austlids sønn, Bjørnar Austlid

Statsministeren redegjorde deretter litt for historien rundt Austlids handlinger og la tydelig vekt på at Krigskorset er en viktig heder, både før og nå. Stoltenberg fremhevet at Austlid døde som en helt og at han ledet angrepet på de tyske fallskjermsoldatene tappert. Som følge av dette ofret han sitt liv for Norge i forsøk på å løse oppdraget og sikre regjeringens flukt fra Dombås. Han avsluttet med å nok en gang understreke at Krigskorset med sverd er høyst fortjent for den ualmindelige tapperhet kaptein Austlid viste i situasjonen.
 
Forsvarssjef Harald Sunde holdt så sin tale. Sunde forklarte at kaptein Austlid gjorde sin plikt som soldat. Han redegjorde for Austlids militære karriere og vektla at han var en vel utdannet feltoffiser. Sunde forklarte at Austlid i aprildagene ble satt til å lede et mitraljøsekompani, noe han var vel skikket til, ettersom han selv hadde vært instruktør i faget.

Forsvarssjefen forklarte videre om Austlids reise til Dovre, 15. april 1940, sammen med regjeringen som forsøkte å komme seg videre til Åndalsnes. Ved Hagevollen oppstod en ildkamp mot tyske soldater og Austlid bestemte seg for å storme stillingen. En manøver han selv ledet.
Nesten helt oppe ved stillingen ble Austlid truffet av et dødelig skudd. Forsvarssjefen vektla kapteinens handlekraft og modighet og at han utviste en tapperhet som hadde stor betydning for regjeringens flukt.
 
Sunde fortsatte med å rette en takk til de som gjennom mange år har deltatt i forskningen for å klargjøre det virkelige hendelsesforløpet i situasjonen. Han forklarte videre at Hans Majestet Kong Harald hadde bemyndighet han til å overrekke medaljen til kaptein Austlids etterlatte og familien mottok deretter Krigskorset med tilhørende dokument.
 
Medaljen var en tidsriktig original, produsert av Spink & Son, London. Sverdet var av typen S2, produsert av Tostrup. Dokumentet var underskrevet av H.M. Kongen, Statsminister Jens Stoltenberg og tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
 
Etter overrekkelsen av medaljen hold Eiliv Austlids sønn, Bjørnar Austlid en tale. Han redegjorde for sin fars historie og møte med kong Haakon VII på Stange. Han takket videre alle som har jobbet for å fremme hans far sak og fortalte om telefonsamtalen fra Strøm-Erichsen i 2009 som hadde satt i gang en "tsunami av følelser". Hans far hadde endelig blitt tildelt Krigskorset med sverd. Det var en tydelig rørt og glad sønn som takket for denne dagen på vegne av Austlids familie.
 
Seremonien ble avsluttet med den norske nasjonalsangen og utdeling av blomster, før pressen fikk stille sine spørsmål til familie og offentlige personer.

En verdig tildelingsseremoni for kaptein Austlid og en ny "æra" i Krigskorsets historie!
 
M.a.K: Eiliv Austlid

Offisielt program (pdf)
Flere bilder fra utdelingsseremonien

Video fra utdelingsseremonien (mil.no) (Død lenke) 
Familien fremviser medaljen
og utdelingsdokumentet
 


 
Utdelingsdokumentet