332-skvadronens merke
(nåværende)
 
 
 

 

 
Mottakere av Krigskorset: Wilhelm Mohr
Postet av: Admin - 27.09.2016 kl. 18:02 - Sist endret: Aldri
 
Artikkelserien "Mottakere av Krigskorset" ønsker å gi litt mer informasjon om den enkelte mottaker.
I presentasjonene vil vi forsøke å vise frem unike bilder av mottakerens Krigskors, medaljer, uniformer eller annet dersom dette er tilgjengelig. Alle opplysninger er forsøkt kvalitetssikret best mulig, men oppdager du feil, vennligst ta kontakt med oss.

 

   

Wilhelm Mohr ble født 27. juni 1917 i Fana utenfor Bergen.
 
Allerede som ung gutt var Mohr interessert i fly og flymaskiner. Han var vaske- og smøregutt hos Widerøe allerede som gymnasiast og fortsatte på Hærens flygeskole i 1936-37 og gikk deretter Krigsskolen i 1937-39.

Ved utbruddet av den andre verdenskrig tjenestegjorde Mohr (22 år på tidspunktet) som flyger ved Værnes flystasjon utenfor Trondheim. Han var nestkommandere for den norske speidervingen av Trøndelag flygeavdeling og ble i perioden etter krigsutbruddet beordret til sjef for speidervingen, i forsøket på å bistå norske bakkestyrker i Sør-Norge.

Etter kort tids kamp mot en overlegen tysk styrke tok Mohr seg over til Canada via Molde, Shetland og England. Han var delaktig i oppbyggingen av "Little Norway", treningssenteret for norske flygere under krigen og tjenestegjorde som hovedinstruktør for nye piloter.

Sommeren 1941 vendte Mohr tilbake til England for opptrening i regi av RAF (Royal Air Force). Han ble i Mai 1942 utnevnt til sjef for den norske 332-skvadronen som opererte over den engelske kanal og det europeiske fastlandet. Den norske skvadronen hadde solide resultater, men led også store tap. Mohr ble selv såret to ganger. Under fremrykningen i Normandie sommeren 1944 var skvadronen også en aktiv deltaker.

Wilhelm Mohr ble tildelt Krigskorset med sverd 4. september 1942. Samme dag ble også Helge Mehre og Kaj Birksted tildelt sine Krigskors med sverd i Statsråd.

Etter krigens slutt fortsatte Mohr i det norske forsvaret hvor han hadde en rekke høyere stillinger. Han var bla. Sjef for personell og utdannelsesstaben ved Luftforsvarets Overkommando, stabssjef i Forsvarsstaben, adjutant for Kong Haakon VII, sjef for Luftforsvaret, sjef for NATOs flystyrker i Nord-Europa ved NATOs Nordkommando på Kolsås og direktør ved Forsvarets Høgskole.
 
Etter at Mohr gikk av med pensjon fra forsvaret fortsatte han som leder for Flyhavarikommisjonen i 12 år. Han hadde også en rekke andre verv og var en aktiv foredragsholder for å formidle sine erfaringer.
 
Utmerkelser
Wilhelm Mohr var svært høyt dekorert med både norske og utenlandske medaljer og ordener. Han var innehaver av bla:
 
- Krigskorset med sverd
- Kommandør av St. Olavs Orden
- Krigsmedaljen
- Ridder av Dannebrogordenen (Danmark)
- Distinguished Flying Cross (Storbritannia)
- Storkors av Sverdordenen (Sverige)
- Kommandør av Legion of Merit (USA)

  
 © Tor Idar Larsen                              
 
 Fullt navn: Wilhelm Mohr
 
 Født: 27. juni 1917, Fana
 
 Død: 26. september 2016, Oslo

 

 Tildeling - Krigskorset med sverd
 
 
- 4. september 1942
  

 
Mohr mottar Krigskorset av
Kong Haakon VII 5.9.1942 på
North Weald.

 

   


 
Bilde 1


 
Bilde 2


 
Bilde 3


 
Bilde 4


 
Bilde 5


 

 
Bilder
- Bilde 1: Viser Mohrs parademonterte dekorasjoner. Fra venstre: Krigskorset med sverd, Krigsmedaljen, Deltagermedaljen med rosett, Haakon VIIs Jubileumsmedalje 1905-1930 (trolig feil spenne, da Mohr trolig mottok 1905-55), Haakon VIIs 70-årsmedalje, Kong Haakon VIIs 100-årsmedalje, Ridder av Dannebrog (Danmark), Distinguished Flying Cross (UK) og Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje

- Bilde 2: Viser Mohrs parademonterte dekorasjoner i miniatyr. Fra venstre: Krigskorset med sverd, Kommandør av St. Olavs Orden, Krigsmedaljen, Deltagermedaljen med rosett, Haakon VIIs Jubileumsmedalje 1905-1955, Haakon VIIs 70-årsmedalje, Kong Haakon VIIs 100-årsmedalje, Ridder av Dannebrog (Danmark), Kommandør av Legion of Merit (USA), Distinguished Flying Cross (UK) og Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje

- Bilde 3: Viser esken til Krigskorset med sverd.

- Bilde 4: Viser Mohrs Kommandørkors av St. Olavs Orden

- Bilde 5: Viser Mohrs Kommandørkors av Legion of Merit
 
Anbefalt litteratur:
- Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren - Erik Gjems-Onstad
- Spitfire Saga (Alle bind) - Cato Gunfeldt

Lenker:
- Store Norske Leksikon

- Wilhelm Mohr (Facebook)