To mottakere av både Krigskorset og Victoria Cross
Skrevet av: Admin - 04.12.11 kl. 11:25 - Sist endret: 20.03.13 kl. 20:02
 
Det britiske Victoria Cross (Victoriakorset) kan på mange måter sammenlignes med det norske Krigskorset. Det er britenes høyeste utmerkelse for tapperhet i strid og en av verdens mest kjente dekorasjoner.

Kun to personer (begge britiske offiserer) har mottatt både Victoria Cross og Krigskorset med sverd. Dette var Bernard Armitage Warburton Warburton-Lee og Richard Been Stannard. I denne artikkelen vil vi bli litt bedre kjent med deres historie og grunnlaget for tildelingen av de to høythengende medaljene.

 

   

Victoria Cross
Det britiske Victoria Cross har en lang og stolt historie. Medaljen ble innstiftet allerede i 1858 av Dronning Victoria for å hedre britiske tropper som hadde deltatt i Krimkrigen på en særlig fremragende måte. Medaljen skulle være den høyeste utmerkelsen for Storbritannia og samveldet, og var allerede fra starten mulig å tildele både menige og underoffiserer såvel som offiserer. Dette var svært uvanlig i det britiske dekorasjonssystemet helt frem til moderne tid.

Medaljen er formet som et enkelt "Cross Pattée" i bronse med "The Crown of St. Edward" og en løve like i overkant av kronen. Inskripsjonen på fronten er "For Valour" og medaljen er festet til medaljebåndet med en "V" som symboliserer "Victoria". Medaljebåndet var fra innstiftelsen vinrødt for personell i hæren og blått for den britiske marinen. Dette ble i 1920 endret og alle Victoria Cross deles nå ut med vinrødt bånd. Medaljens bakside har inngravert mottakerens navn, avdeling og dato for tildelingen.
 
Victoria Cross      Krigskorset

 
Victoria Cross har vært benyttet som Storbritannias (og Samveldets) høyeste utmerkelse helt siden innstiftelsen og frem til i dag. De senere år har landene i Samveldet fått "egne" Victoria Cross som administreres av det enkelte land (Canada, New Zealand, Australia). Produsent av medaljen er Hancocks, London. De har produsert alle medaljene helt siden innstiftelsen (med unntak av Canadas VC som produseres av det Canadiske myntverket). Medaljene støpes i bronse og har en enkel, men svært verdig utforming. Bronsen stammer bla. fra kanoner som britene beslagla fra russerne under Krimkrigen. Kanskje hentet også Norske myndigheter inspirasjon da de utformet Krigskorset i bronse? Medaljen henger svært høyt, noe som vises i det svært begrensede antallet utdelte medaljer.

Under den andre verdenskrig ble Victoria Cross utdelt 182 ganger til 181 personer (én person fikk medaljen to ganger). Av disse 181 personene var det de to britiske offiserene Bernard Armitage Warburton Warburton-Lee og Richard Been Stannard som også mottok Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset med sverd.

Ingen norske soldater har noen gang mottatt Victoria Cross. Dette ettersom medaljen i utgangspunktet kun tildeles britisk (og samveldet) militært personell. Det er gjort unntak fra denne regelen for utenlandske borgere som har tjenestegjort i britiske avdelinger, heriblant en utdeling under andre verdenskrig til Anders Lassen som var Dansk. Lassen tjenestegjorde som midlertidig major i Spesial Air Service (SAS) og var leder for Special Boat Squadron da han ble tildelt medaljen i 1945 (post mortem).
 

 Victoria Cross
 
Innstiftet: 29. jan 1858        Utdelinger: 1357 (pr. 03/13)

Awarded for ..
... most conspicuous bravery, or some daring or pre-eminent act of valour or self-sacrifice,
or extreme devotion to duty in the presence of the enemy

 
 
Bernard Armitage Warburton Warburton-Lee
(f. 13.09.1895 - d. 10.04.1940) var en britisk marineoffiser, flotiljesjef og kommandør under andre verdenskrig.
 
Warburton-Lee, 44 år og kommandør på tidspunktet, var flotiljesjef for britiske jagere som angrep tyske jagere som hadde landsatt tropper under slaget om Narvik den 10. april 1940. Warburton-Lee var kommandør av skipet HMS "Hardy" og ledet derfra et overraskelsesangrep med fem jagere mot tyske handelsfartøy og jagere i Ofotfjorden.
 
 
Angrepet ble gjennomført ved daggry i sterk snøstorm etter initiativ fra Warburton-Lee selv. Han visste at det trolig befant seg seks tyske jagere og en ubåt i fjorden og at det i tillegg kunne være lagt ut miner. Det ble gjennomført totalt tre angrep som alle var svært vellykkede.

Under tilbaketrekningen kom styrken Warburton-Lee kommanderte i kontakt med en større tysk styrke. Warburton-Lee bestemte seg for å angripe, dette til tross for at den tyske styrken hadde overlegen ildkraft. Under slaget ble Warburton-Lee dødelig skadet av en granat som traff broen på "Hardy" og døde like etter. Hans siste signal var "Fortsett å engasjere fienden".

Bernard Armitage Warburton Warburton-Lee mottok Victoria Cross post-mortem den 7. juni 1940. Det første Victoria Cross under andre verdenskrig som ble publisert i "London Gazette". Han ble 21. august 1942 tildelt det Norske Krigskorset med sverd i Statsråd (samtidig som Stannard). Fra den norske innstillingen står det å lese "For tapperhet og fremragende ledelse av sine fartøyer under angrep på Narvik 10. april 1940".
 
Les mer om Warburton-Lee i vår artikkelserie "Mottakere av Krigskorset".

 
 
Bernard A. W. Warburton-Lee
 
 

 
H.M.S. "Hardy"
© Wikipedia Commons

 

   

Richard Been Stannard
(f. 21.08.1902 - d. 22. juli 1977) var en britisk marineoffiser under andre verdenskrig. Stannard, 37 år og løytnant på tidspunktet, var sjef for skipet H.M. "Trawler Arab" som ankom Namsos sammen med en britisk/alliert marinestyrke den 28. april 1940.
"Arab" ble beordret til å frakte materiell fra skipet "Carlisle" til land og la seg senere ved kai inntil akterenden av det franske ammunisjonsskipet "Saumur". Styrken ble gjentatte ganger bombet av tyske fly og under det andre bombeangrepet denne dagen ble bryggen truffet. Det brøt ut en større brann ved de flere tusen granatene som hadde blitt lastet i land fra det franske skipet. Stannard og to av hans menn gjorde en enorm innsats i over to timer for å slukke brannen med slukningsutstyret som var ombord på "Arab", samtidig som Stannard beordret resterende mannskap bort og i relativ trygghet fra brannen.

På grunn av Stannard og de to andres innsats lyktes man trolig med å redde deler av kaianlegget, noe som skulle vise seg å være helt uvurderlig i den senere evakueringen.
I løpet av den påfølgende natten deltok "Arab" i å frakte 850 franske tropper fra land og ombord i ventende skip, før de igjen kom under gjentatte bombeangrep gjennom neste dag. Flere av angrepene var så nærme båten at den fikk skader på motor og propell.

 


 
Richard Been Stannard
 © rnps.lowestoft.org.uk

 
Lt. Stannard tok neste dag, også da under gjentatte bombeangrep, med seg mannskap og fikk opprettet en forsvarsstilling mot luftangrepene på en klippe i nærheten. Neste morgen hadde flere av mennene, Stannard inkludert, frostskader. Stannard var i tillegg skadet av en kule som hadde truffet han. Til tross for dette returnerte Stannard til "Arab" og fikk flyttet båten vekk fra skipet "Aston Villa" som hadde blitt truffet av bomber og stod i brann. Stannard fikk flyttet "Arab" tilstrekkelig unna til at den ikke ble skadet av eksplosjonen som rammet "Aston Villa" like etter.
 

 


Evakueringen av alliert personell
fra Namsos - 1940 
Heinkel HE 111
© Wikipedia Commons

2. mai var evakueringen av Namsos i sluttfasen og Stannard og "Arab" var i ferd med å forlate fjorden. Et tysk bombefly (en Heinkel 111) kom til syne og beordret skipet til å styre mot øst, tilbake mot Namsos, eller å bli sunket. Stannard oppfattet piloten som uerfaren (novice) og signalerte, i følge seg selv, "et passende svar tilbake" mens han beholdt samme kurs. Stannard beordret sine menn til å vente til flyet kom innen 800 yards (ca. 730 meter) fra skipet før det ble åpnet ild og det tyske flyet ble fatalt truffet og styrtet. Stannard førte deretter det skadeskutte skipet "Arab" tilbake til England.

Gjennom perioden på fem dager hadde skipet blitt utsatt for totalt 31 bombeangrep. I tillegg hadde forsvarsstillingene på land blitt utsatt for både bombeangrep og ild fra maskingevær. Planleggingen av disse stillingene hadde dog vært så vellykket at kun 1 mann hadde blitt skadet.

Stannard deltok få uker senere under evakueringen ved Dunkirk. Han uttalte selv at "Dunkirk was a picnic compared to the hell of Namos".
 
Ricard Been Stannard ble 16. august 1940 tildelt Victoria Cross for sin innsats under operasjonen ved Namsos.
 
Han ble tildelt det Norske Krigskorset med sverd den 21. august 1942 i Statsråd (Samtidig som Warburton-Lee) og fikk overrakt medaljen den 19. oktober 1942 av Kong Haakon VII. Fra den norske innstillingen står det "For tapperhet, fremragende ledelse og utnyttelse av sitt fartøy H.M. "Trawler Arab" - under fiendtlig angrep på Namsos i april og mai 1940".

(Også en av de andre som deltok under slukkingen av brannen, David George Spindler, mottok Krigskorset for sin innsats denne dagen).

 

   

Kilder / Les mer

 
BOK: Angrep ved Daggry (Omhandler Warburton-Lee)

Victoria Cross (Engelsk Wikipedia)
Richard Been Stannard (Engelsk Wikipedia)
Bernard Armitage Warburton Warburton-Lee (Engelsk Wikipedia)
 
Victoria Cross Society
Victoria Cross (.org.uk)