Nyhetsarkiv - 2009
Postet av: Admin - 31.09.10 kl. 22:35 - Sist endret: 06.04.12 kl. 12:16
 

Nyhetsarkiv for Krigskorset.no. Her postes alle eldre nyheter som tidligere har vært publisert på hovedsiden!

Bruk menyen til venstre for å navigere gjennom arkivet ved bruk av årstall.

 

   

Ingen informasjon om eventuell ny produsent!
Postet av: Admin - 28.11.09 kl. 13:38 - Sist endret: 10.09.10 kl. 23:43
 
Gjennom henvendelser til både FD, Forsvaret og andre kilder har vi ikke klart å få et tydelig svar på hvem som eventuelt skal produsere nye Krigskors for utdeling.

Det er uvisst hvor mange av det opprinnelige opplaget fra Spink & Son som er tilgjengelig for FD, men det er bekreftet at Austlid's medalje vil være fra denne produksjonen (Spink B-type).

   

 

   

Liste over mottakere publisert!
Postet av: Admin - 09.10.09 kl. 11:10
 
Vi har i dag publisert en fullstendig tildelingsliste over medaljen Krigskorset. Listen inneholder alle navnene på personer som har mottatt det norske Krigskorset. Du finner listen under fanen "Tildelingsliste".

Finner du feil eller mangler på listen? Ta kontakt med oss på e-post: admin@krigskorset.no

 

   

Kaptein Eiliv Austlid tildelt Krigskorset med sverd!
Postet av: Admin - 02.10.09 kl. 15:59
 
Kaptein Eiliv Austlid ble i dag tildelt Krigskorset med sverd post mortem av Kongen i Statsråd. Austlid er den første mottakeren av Krigskorset siden 1949, og markerer et nytt kapittel i medaljens historie.

Austlid hadde plutselig ansvaret for Norges øverste ledelse i et av krigens mest kaotiske øyeblikk. Austlid og fem andre falt i kampen mot tyske fallskjermjegere. Det er kjent at Austlid lenge har vært betraktet som en verdig mottaker av Krigskorset, men at den "stansede" utdelingen av medaljen etter 1949 har ligget til hinder for at han kunne motta den. Etter at Krigskorset ble gjeninnført i juni 2009 har det lenge vært spekulert i om Austlid ville bli første mottaker av medaljen på ca. 60 år.
 

 

Austlid mottok medaljen for en handling foretatt under andre verdenskrig, og det er enda ikke foretatt utdelinger av Krigskorset for militære operasjoner i nyere tid. Vi antar likevel at det kun er et tidsspørsmål før dette skjer.

Mer informasjon: Regjeringen og Dagbladet

 

   

Endrede statutter offentliggjort!
Postet av: Admin - 13.07.09 kl. 19:05
 
De endrede statuttene for Krigskorset har blitt offentliggjort på Lovdata sine internettsider.
 
Det er ingen store forskjeller fra de originale statuttene, men muligheten for å tildele medaljen for væpnede konflikter etter andre verdenskrig er tatt med i første paragraf.

       

 
Statutter (Lovdata)

 

   

Vurderer å gi Krigskorset til to "nye helter"..
Postet av: Admin - 30.06.09 kl. 20:07
 
Dagbladet publiserte 26.06.09 en artikkel hvor det fremgår at Forsvarssjefen har innstilt to personer til Krigskorset. Dette skjedde samme dag som medaljen ble gjeninnført som norges høyeste utmerkelse. De to personene skal ha gjort seg fortjent til medaljen i en "nyere" konflikt, uten at det spesifiseres hvilken operasjon det er snakk om.
 
Vi vet fra tidligere at to marinejegere fra Marinejegerkommandoen i flere år har vært innstilt til Krigkorset. Om det er samme personene som nå er aktuelle er nærliggende å tro, men ikke bekreftet.
 
Fra Forsvarsministeren og Forsvarssjefen er det også tydelig at det er ytterligere personer som skal vurderes for mottakelse av medaljen. Dette skal være for handlinger helt fra 2. verdenskrig og frem til nyere tid. Ettersom de endelige statuttene etter vår kunnskap ikke er verken ferdig diskutert innad i forsvaret eller publisert, vil trolig første utdeling siden 1949 ikke finne sted før tidligst på høsten 2009, muligens enda senere.
 
Hva angår medaljen og dens utforming er dette en prosess som heller ikke er ferdig utarbeidet av forsvaret. Hvorvidt "gamle" Krigskors produsert av Spink & Son vil bli tildelt vites ikke, men det fremstår som sannsynlig at forsvaret vil bestille nye eksemplarer av medaljen. Hvilket firma som skal produsere medaljen er ikke bestemt per dags dato!

 

   

Krigskorset gjeninnføres!
Postet av: Admin - 26.06.09 kl. 20:07

Regjeringen har i dag gitt ut en pressemelding hvor det fremgår at Krigskorset gjeninnføres som norges høyeste utmerkelse. Gjeninnføringen gjelder både handlinger foretatt under 2. verdenskrig, gjennom væpnede konflikter i etterkrigstiden og for nåværende og kommende operasjoner.

"-Krigskorset med sverd er den høyest rangerte orden som kan tildeles for heltemodig innsats i militære operasjoner. Derfor er dette en viktig milepæl for å anerkjenne og hedre våre soldaters innsats før og nå"  - Anne-Grete Strøm-Erichsen.
 
Det er forventet endringer i statuttene for Krigskorset, og vi vil oppdatere med mye nyttig og interessant informasjon i tiden fremover!

Du kan lese mer om saken i den fulle pressemeldingen: Regjeringen

Les også mer under fanen "Fra Media".

 

   

Artikkel i "Militær Historie"
Postet av: Admin - 09.04.09 kl. 17:15

Bladet "Militær Historie" nr. 3/2009 inneholder en artikkel om Krigskorset, som er basert på studien som er tilgjengelig fra våre nettsider. Artikkelen inneholder mye informasjon om Krigskorset, heriblant medaljens utforming, sverd, utdelingsesker og andre relevante detaljer!

Bladet får du kjøpt på bla. Narvesen.
 
Mer informasjon: Ares Forlag