Nyhetsarkiv - Nyeste
Postet av: Admin - 31.09.10 kl. 22:35 - Sist endret: 22.01.15 kl. 21:45
 

Nyhetsarkiv for Krigskorset.no. Her postes alle eldre nyheter som tidligere har vært publisert på hovedsiden! På denne siden vil de nyeste arkiverte nyhetene ligge, mens eldre nyheter er organisert etter årstallet de ble først postet.

Bruk menyen til venstre for å navigere gjennom arkivet ved bruk av årstall.

 

   

Ny oversikt over museer og severdigheter
Postet av: Admin - 30.04.12 kl. 11:59
 

Vi har lansert en ny oversikt/liste over museer og severdigheter på nettstedet vårt. Her vil vi forsøke å lage en oversikt over severdigheter, museer og historiske steder som i spesiell grad kan knyttes opp mot det norske Krigskorset.
 
Vi vil konsentrere oss om de stedene hvor man kan eksempelvis kan se originale medaljer/medaljegrupper, minnesteder/statuer over mottakere eller historiske steder hvor handlinger som har ført til tildelingen av Krigskorset har funnet sted.
 
For å gjøre listen best mulig ønsker vi svært gjerne tips og innspill fra våre brukere. Du finner kontaktinformasjon under "Om oss" i menyen til venstre.
 
Museer og Severdigheter

 

 
Vemork kraftstasjon

 

   

Gunnar Sønsteby tildelt Forsvarets Hederskors
Postet av: Admin - 25.04.12 kl. 17:48
 

Gunnar "Kjakan" Sønsteby ble fredag 20. april 2012 tildelt den nylig innstiftede medaljen Forsvarets Hederskors. Sønsteby er den første mottakeren noensinne av medaljen.
 
Sønsteby tildeles medaljen for sin utrettelige og uavbrutte innsats for Forsvaret og forsvarssaken, skriver Forsvaret i en pressemelding.
 
Forsvarssjef Harald Sunde uttalte om tildelingen at "Med sitt brennende engasjement har Sønsteby gjennom flere mannsaldre vært en inspirasjon for alle i Forsvaret og et forbilde som har bidratt til å skape gode holdninger og ansvarsfølelse hos soldatene og for Forsvarets virke. Han har vært av avgjørende betydning for at Krigskorset skal være nasjonens varige dekorasjon for tapperhet".
 
Les mer:
Forsvaret

VG
Dagbladet
Aftenposten


 
© Forsvaret

 


Forsvarets Hederskors

 

   

Hugo Munthe-Kaas er død!
Postet av: Admin - 01.04.12 kl. 20:30
 
Innehaver av Krigskorset med sverd, Hugo Conrad Munthe-Kaas (født 3. februar 1922),
døde 19. mars 2012.
 
Munthe-Kaas meldte seg til tjeneste for IR16 i 1940, til tross for at han på tiden var to år for ung for verneplikten. Han tjenestegjorde under kampene ved Narvik, som blant annet skarpskytter, frem til kapitulasjonen.
 
Etter kapitulasjonen begynte Munthe-Kaas med motstandsarbeid. Han drev blant annet med etteretningsarbeid i Trondheim før han reiste over til Storbritannia i 1942. Han reiste med båten "Sigalos" med Leif A. Larsen som skipper. Med på turen var også blant andre Kristian Fougner.

 

 
Hugo Munthe-Kaas
1945

Både Fougner og Larsen fikk, i tillegg til Munthe-Kaas, Krigskorset for sin innsats under krigen.
 
Munthe-Kaas gjennomgikk trening i Storbritannia og gjennomførte gjennom krigsårene flere operasjoner til det okkuperte Norge, både med fly og ubåt. Han var sentral i flere kjente operasjoner, herunder opprettelsen av radiostasjonen "LIBRA" og deltaker på bla. operasjonene "Upsilon" og "Upsilon III". Under "Upsilon III" var et av delmålene å redde to norske og to franske soldater som hadde blitt etterlatt under forrige tokt.
 
For redningen ble Munthe-Kaas høyt dekorert med både franske og britiske utmerkelser, i tillegg til det norske Krigskorset med sverd.

Våren 1944 meldte Munthe-Kaas seg til tjeneste Sjøforsvaret. Han deltok som en del av sjøforsvarsstyrken under D-dagen, 6. juni 1944, ombord på MTB 627.

Munthe-Kaas fortsatte i Forsvaret også i årene etter krigen. Han var fra 1950-52 Norges militærattaché i Storbritannia. Han var senere sjef for Garnisonen i Sør-Varanger, gjorde tjeneste i Supreme Allied Commander Europe og FN-styrkene i Kongo. I 1969 ble han sjef for Hærens fallskjermjegerskole på Trandum.

I tillegg til Krigskorset med sverd var Munthe-Kaas innehaver av bla. Krigsmedaljen, Distinguished Service Medal (UK), Croix de Guerre med bronsepalme (FR), Æreslegionen (FR) m.fl.


 
Munthe-Kaas'
uniform utstilt på Krigsskolen
 

 
«Hvis du møter veggen, så kan du alltid klatre over, gå rundt, grave deg under eller slå deg gjennom»
- Hugo Munthe-Kaas

Tre av og hvil i fred!
 
Les mer (Wikipedia)

 

   

Ny nettside om Kaptein Eiliv Austlid
Postet av: Admin - 26.03.12 kl. 15:58
 

Det nye nettstedet www.kapteinaustlid.no ble åpnet i mars 2012.

På nettstedet kan du lese om Austlids historie og handlinger i 1940, samt hvorfor det tok så lang tid før kapteinen i 2009 endelig ble tildelt Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset med sverd.
 
kapteinaustlid.no

 

   

   

Tildelinger av St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen
Postet av: Admin - 23.03.12 kl. 11:38 - Sist endret: 04.05.12 kl. 19:49
 

Kongen har i Statsråd i dag, 23. mars 2012, tildelt én person St. Olavsmedaljen med ekegren og fem personer Krigsmedaljen. Én person mottar Krigsmedaljen med stjerne (to tildelinger).
 
Alle personene får medaljen for sin innsats i operasjon "Enduring Freedom" i Afghanistan. Handlingene har funnet sted i tidsperioden 2005-2010. Tildelingene kommer kun én uke etter at de endrede statuttene ble godkjente.
 
Medaljene skal alle trolig utdeles på veterandagen, 8. mai på Akershus Festning.

 
Trykk på "Les mer" for å lese mer om de aktuelle mottakerne.

Les merKrigsmedaljen
(Haakon VII)

 

   

Statutter for St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen
Postet av: Admin - 15.03.12 kl. 15:27 - Sist endret: 21.03.12 kl. 20:07
 

De endrede statuttene for St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen ble i dag behandlet av Kongen i Statsråd.
 
Disse medaljene rangeres hhv. som nummer to og tre i dekorasjonsmatrisen over medaljer for "tapperhet i strid" (bak Krigskorset med sverd). De rangeres som hhv. nr. 6 og 10 i rangeringen over alle norske dekorasjoner.
 
"Statuttene for alle de tre medaljene markerer anerkjennelse for tapperhet og lederskap langt ut over det som kan forventes i gitte situasjoner. Kravene til innsats er ”særlig fremragende” for Krigskorset (statutter) med sverd, ”fremragende” for St. Olavsmedaljen med ekegren og ”særlig” for Krigsmedaljen". - FD
 St. Olavsmedaljen
med ekegren
(Harald V)

Statutter - St. Olavsmedaljen med ekegren
Statutter - Krigsmedaljen
 
Pressemelding - Forsvarsdepartementet

 

   

To mottakere av både Krigskorset og Victoria Cross
Postet av: Admin - 04.12.11 kl. 11:25
 

Det britiske Victoria Cross (Victoriakorset) kan på mange måter sammenlignes med det norske Krigskorset. Det er britenes høyeste utmerkelse for tapperhet i strid og en av verdens mest kjente dekorasjoner.
 
Kun to personer (begge britiske offiserer) har mottatt både Victoria Cross og Krigskorset med sverd. Dette var Bernard Armitage Warburton Warburton-Lee og Richard Been Stannard.
 
I denne artikkelen vil vi bli litt bedre kjent med deres historie og grunnlaget for tildelingen av de to høythengende medaljene.
 
Les mer


 

   

Erik Gjems-Onstad er død!
Postet av: Admin - 21.11.11 kl. 21:30 - Sist endret: 22.11.11 kl. 22:42
 

Mottaker av Krigskorset, Erik Gjems-Onstad, døde fredag 18.11.2011 etter kort tids sykeleie melder avisen Budstikka.
 
Gjems-Onstad var høyt dekorert for sin innsats under andre verdenskrig, med blant annet St. Olavsmedaljen med ekegren og den britiske MBE, i tillegg til Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset med sverd.
 
Gjems-Onstad var under krigen medlem av Kompani Linge og stod for mye av organiseringen av hjemmestyrkene, og ble etterhvert sjef for MILORG, i Trøndelag. Han var i tillegg leder for DURHAM (et hemmelig prosjekt for psykologisk krigføring mot tyske soldater) i krigens siste periode. Mot krigens slutt deltok og ledet han flere sabotasjeaksjoner, da spesielt rettet mot jernbanestrekninger som ble benyttet av tyske tropper.

Erik Gjems-Onstad

 
Gjems-Onstad var etter krigen høyesterettsadvokat og stortingspolitiker. Han regnes også som grunnlegger av "Den store styrkeprøven", sykkelrittet mellom Trondheim og Oslo, hvor han deltok selv flere ganger.

Erik Gjems-Onstad var redaktør av boken "Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren", samt forfatter av flere andre bøker som omhandlet hans opplevelser fra krigsårene og aktuelle samfunnstemaer.
 
Du kan lese mer om Gjems-Onstad i vår artikkelserie "Mottakere av Krigskorset". Her finner du også bilder av Gjems-Onstads medaljer.

M.a.K: Erik Gjems-Onstad

Les mer (Wikipedia)
Budstikka

 

   

Kun én mottaker med navn Lapie
Postet av: Admin - 28.10.11 kl. 12:02
 

Det har lenge vært spekulert i om det kunne være to mottakere av Krigskorset som hadde savmme navn, Pierre Lapie. Dette ettersom Gjems-Onstad i sin bok oppgir to franske soldater med dette navnet som mottakere av Krigskorset med sverd.
 
Krigskorset.no har fått bekreftet at det kun var én person med navnet Pierre Lapie som tjenestegjorde i Fremmedlegionens 13de halvbrigade og derfor kun én med dette
navnet som har fått det norske Krigskorset.


Les merPierre-Olivier Lapie

 

   

Nye bilder og informasjon om de "nye" Krigskorsene
Postet av: Admin - 30.09.11 kl. 15:58 - Sist endret: 06.04.12 kl. 11:57
 

Krigskorset.no kan i dag presentere eksklusive bilder av de nye medaljesettene av Krigskorset. Disse settene består av både medalje i full størrelse samt miniatyr og båndstripe.
 
Disse medaljesettene ble produsert til og utdelt første gang under tildelingen til Bolle, Lian og Kristoffersen som fant sted den 8. mai 2011.
 
Vi har lagt bilder i vårt bildearkiv og har også oppdatert vår "Studie" med mye ny informasjon!


Studien
Bildearkivet


 

 

   

Audiens for mottakerne av Krigskorset
Postet av: Admin - 04.09.11 kl. 13:09
 

Kongen hadde invitert Jørg Lian, Eirik Johan Kristoffersen og familien til avdøde Trond André Bolle til audiens på slottet den 29. august 2011.
 
Ifølge Dagbladet ga Kongen klart uttrykk av at han selv ville ønsket å være til stede under tildelingen på Festningsplassen den 8. mai.

Du kan lese mer om audiensene og se bilder ved å følge lenken under.


Dagbladet


 
Lian, Bolles'
familie & Kristoffersen

 

   

Statue av Max Manus avduket!
Postet av: Admin - 07.06.11 kl. 22:36 - Sist endret: 14.08.11 kl. 22:34
 

En statue av den kjente Krigskorsinnehaveren Max Manus ble i dag, 7. juni 2011, avduket ved Akershus Festning. Det var Gunnar Sønsteby som stod for selve avdukingen.

Det er flere bilder av statuen i vårt bildearkiv og du kan lese mer og se video av avdukingen i følgende medier:


Samlerhuset 
Offisielt program (Samlerhuset)
Informasjonsfolder (Samlerhuset)
 
Max Manus-statue avduket ... (TV2)
Omstridt Max Manus-statue ... (NRK)
 
Krigskorset - Bildearkiv


Statue -
Max Manus
 

 

   

Sterke reaksjoner mot Statsminister Stoltenberg!
Postet av: Admin - 11.05.11 kl. 10:28
 

Det har i løpet av dagene 10. - 11. mai kommet svært sterke reaksjoner mot Statsminister Jens Stoltenberg etter at Dagbladet skrev av Kongen ble nektet å delta på seremonien 8. mai.
 
Dagbladet skriver 10. mai at Kongen selv ønsket å utdele Krigskorset til de tre mottakerne, men at han ikke var ønsket til stede på arrangementet av Statsministeren.

 

Les merKong Harald V
© Cathrine Wessel / Det Kgl. Hoff
 

 

   

3 Krigskors med sverd utdelt!
Postet av: Admin - 08.05.11 kl. 19:28
 

På Norges frigjørings- og (nylig innførte) veterandag, 8. mai, ble det skrevet et nytt kapittel i historien om Krigskorset. 3 Krigskors med sverd ble utdelt. De første Krigskors for handlinger foretatt etter slutten av andre verdenskrig.

Trond André Bolle (post mortem), Eirik Johan Kristoffersen og Jørg Lian fikk sine Krigskors m/sverd i en høytidelig seremoni på Akershus Festning. Bolles enke og sønn mottok utmerkelsen på vegne av Trond Bolle.

Les merJørg Lian, Bjørg Gjestvang, Håkon G. Bolle og Eirik Johan Kristoffersen

 

   

Utdeling av 3 Krigskors med sverd i morgen!
Postet av: Admin - 07.05.11 kl. 20:11 - Sist endret: 07.05.11 kl. 23:13
 
I morgen, under en seremoni på Akershus Festning, vil Trond André Bolle (post mortem), Eirik Johan Kristoffersen og Jørg Lian motta Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset med sverd. Krigskorset.no vil være til stede og dekke seremonien. Vi vil publisere bilder og informasjon innen få dager her på nettstedet.
 
VG og VG Helg har i dag (7.5.11) flere artikler om Trond André Bolle. Artiklene baserer seg i hovedsak på intervju med Bolles kone, samt informasjon fra personell ved Marinejeger-kommandoen. Her får man mer informasjon og et innblikk i Bolles handlinger og virke som førte til tildelingen av Krigskorset.
 VG Helg
7. mai 2011

Les de norske spesialstyrkenes egne historier (VG Nett)
Søndag får han Krigskorset - derfor ble han krigshelt (VG Nett)

 

   

FD bevilger penger til gransking av krigshandlinger!
Postet av: Admin - 25.04.11 kl. 16:47 - Sist endret: 26.04.11 kl. 16:17
 
Forsvarsdepartementet har bevilget 15 millioner kroner til gransking av samtlige krigshandlinger fra april 1940 og frem til i dag skriver avisen iTromsø i sin papirutgave 14. april (vedlagt med tillatelse fra iTromsø).

Utvalget skal blant annet se på om flere personer fortjener Krigskorset for sin innsats under andre verdenskrig eller i noen av de væpnede konfliktene Norge har deltatt i etter 1945.

Også tidligere har blant andre historiker Lars Borgersrud tatt til orde for at mye av den norske motstandskampen, spesielt i Nord-Norge (herunder slaget om Narvik), i stor grad har blitt ignorert av historiebøkene.

iTromsø - 9. april - del 1
iTromsø - 9. april - del 2
iTromsø - 11. april
iTromsø - 13. april
iTromsø - 14. april
 
Krigshelter beskrives som "ofre" (NRK)

iTromsø

 

   

Eirik Kristoffersen & Jørg Lian tildelt Krigskorset!
Postet av: Admin - 08.04.11 kl. 14:47
 
Oberst Eirik Johan Kristoffersen og Kaptein Jørg Lian er i dag, 8. april 2011, tildelt Krigskorset med sverd av Kongen i Statsråd.
 
Begge er tilknyttet Forsvarets Spesialstyrke (FSK) og Kristoffersen er for tiden sjef for avdelingen. Kristoffersen tildeles medaljen for operasjoner i Afghanistan i perioden 2007/2008, Lian for operasjoner i 2009.
 
Forsvarsminister Grete Faremo uttalte at hun var meget glad for å kunne tildele medaljen til de to mottakerne. Hun uttalte at "begge - ved flere anledninger - utvist personlig mot og fremragende ledelse i meget vanskelige situasjoner".
 
Medaljene vil bli overrakt under en medalje-seremoni den 8. mai. Under samme seremoni vil Trond André Bolles etterlatte få overrakt medaljen.

Offisiell pressemelding (FD)
Ny informasjon om FD's dekorasjonsråd

 

       
      Eirik Kristoffersen                  Jørg Lian
         © Forsvaret
                    © Forsvaret
 

 

   

Mottakere av Krigskorset: Charles O. Herlofson
Postet av: Admin - 22.01.11 kl. 23:53
 
Artikkelserien "Mottakere av Krigskorset" ønsker å gi litt mer informasjon om den enkelte mottaker av Krigskorset.

I presentasjonene vil vi forsøke å vise frem unike bilder av mottakerens Krigskors, medaljer, uniformer eller annet dersom dette er tilgjengelig.

Denne artikkelen omhandler Charles Oluf Herlofson.

M.a.K: Charles Oluf HerlofsonCharles O. Herlofson

 

   

Trond André Bolle tildelt Krigskorset med sverd!
Postet av: Admin - 21.01.11 kl. 12:13
 
Som vi tidligere har skrevet har det lenge vært kjent for redaksjonen i Krigskorset.no at Trond André Bolle i flere år har vært innstilt til Krigskorset med sverd.

I dag, 21.01.2011 ble Bolle tildelt Krigskorset med sverd, post mortem, av Kongen i Statsråd. Tildelingen er den første for handlinger foretatt etter andre verdenskrig og den andre tildelingen etter at Krigskorset ble gjeninnført.

Bolle tildeles medaljen for operasjoner som fant sted i Afghanistan i perioden oktober 2005 - februar 2006. Selve tildelingen av Krigskorset vil finne sted 8. mai.

Offisiell pressemelding - Forsvarsdep.Trond André Bolle
© Forsvaret