Tildelinger av St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen 2012 -->
Postet av: Admin - 23.03.12 kl. 11:39 - Sist endret: 27.04.16 kl. 19:42
  
Vi vil på denne siden oppdatere med informasjon om nye (2012 og nyere) tildelinger av St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen. Disse to medaljene er nr. 2 og 3 i rekken over medaljer som kan tildeles for tapperhet og ledelse. Medaljene ble gjeninnført i 2012 etter å ha vært "inaktive" siden andre verdenskrig.

Denne siden vil oppdateres fortløpende ved nye tildelinger av de nevnte medaljene. Nyhetene vil bli angitt med dato for enkel navigasjon og vi vil liste alle mottakerne alfabetisk nederst på siden.

NB! Forsvarsdepartementet / Kongen i Statsråd har gjort flere hemmelige tildelinger med ukjent valør. Listen inkluderer ikke disse!
 
Til høyre kan du se bilder av de nye utgavene av hhv. St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen.


 

   

11. mars 2016
Kongen i Statsråd tildeler 2 St. Olavsmedaljen med ekegren og 5 Krigsmedaljen. 2 av mottakerne av Krigsmedaljen er skjermet og dermed ikke kjent.

Pressemelding - Forsvarsdepartementet
 
 
10. april 2015
5 norske offiserer tildeles medaljer av Kongen i Statsråd. Dette er 1 St. Olavsmedalje med ekegren, 1 Krigsmedalje med stjerne, samt 4 Krigsmedaljer. Krigsmedaljen med stjerne, samt én av Krigsmedaljene er skjermet og tildeles ukjent mottaker.

Pressemelding - Forsvarsdepartementet
 
 
4. april 2014
9 norske soldater tildelt dekorasjoner i Statsråd for sin innsats i operasjoner i utlandet. I tillegg til to Krigskors med sverd ble det tildelt 4 St. Olavsmedaljen med ekegren og 2 Krigsmedaljer. Det ble i tillegg tildelt et ukjent antall medaljer av ukjent valør til 2 personer (NB! Oppdatert etter at Vikebø ble offentliggjort som mottaker av Krigskorset med sverd).

Pressemelding - Forsvarsdepartementet
 
 
21. juni 2013
De 19 soldatene som ble tildelt medaljen 31. mai fikk sine dekorasjoner overrakt i en lukket seremoni.
 
Artikkel om utdelingsseremonien - Forsvaret
 
 
31. mai 2013
19 soldater tildelt dekorasjoner i Statsråd for sin innsats under operasjoner i Afghanistan. 7 tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren (StOE), herav 6 hemmelige/skjermede mottakere, mens 12 personer fikk Krigsmedaljen, hvorav 4 holdes hemmelige/skjermede. Én av de skjermede mottakerne av StOE får medaljen post mortem.
 
Pressemelding - Forsvarsdepartementet
 
 
8. mai 2013
På frigjøringsdagen/veterandagen på Akershus Festning ble det delt ut to St. Olavsmedaljer med ekegren (StOE) og to Krigsmedaljer (KM). Asbjørn Lysgård og Brage Andreas Larssen mottok StOE, mens John Helge Samdal og Jon Juul Jensen fikk Krigsmedaljen. Les mer og se bilder i egen artikkel om veterandagen.
 
Veterandagen 2013
Bildearkivet
 
 
5. april 2013
Kongen har i Statsråd i dag, 5. april 2013, tildelt Major Asbjørn Lysgård og Major Brage Andreas Larssen St. Olavsmedaljen med ekegren (StOe). Det ble i tillegg delt ut tre Krigsmedaljer (KM) til Sersjant (m) John Helge Samdal, Grenader Jon Juul Jensen og en hemmelig mottaker (offiser).
 
Lysgård tildeles StOe for operasjoner i Afghanistan i 2008. Larssen tildeles StOe for operasjoner i Afghanistan i 2008 og 2009. Samdal tildeles KM for operasjoner i Afghanistan i 2010. Jensen tildeles KM for operasjoner i Afghanistan i 2011. Den hemmeligholdte mottakeren tildeles KM for tjeneste i internasjonale operasjoner.
 
Offisielt fra Statsråd
Forsvarets Nettsider
 
 
8. mai 2012
På veterandagen på Akershus Festning ble det delt ut to St. Olavsmedaljer med ekegren og fem Krigsmedaljer, hvorav en med stjerne. Den frem til nå ukjente mottakeren av den ene St. Olavsmedaljen med ekegren var Lt. Vegard Riibe Punsvik som fikk medaljen for spesialoperasjoner i Afghanistan i 2007. Det ble i tillegg delt ut flere Forsvarets Medalje for Edel Dåd og Innsatsmedaljen med rosett. Les mer og se bilder i egen artikkel om veterandagen.
 
Veterandagen 2012
 
 
4. mai 2012
Pressemelding om veterandagen 8. mai bekrefter at medaljene til mottakerne og etterlatte vil overrekkes på Akershus Festning i en medaljeseremoni kl. 15:30. Det fremkommer også av pressemeldingen av ytterligere én St. Olavsmedalje med ekegren skal tildeles. Det er pr. nå ukjent hvem mottaker er og når medaljen ble vedtatt i Statsråd. Trolig skyldes dette hemmelighold rundt mottaker.
 
 
23. mars 2012
Kongen har i Statsråd i dag, 23. mars 2012, tildelt én person St. Olavsmedaljen med ekegren og fem personer Krigsmedaljen. Én person mottar Krigsmedaljen med stjerne (to tildelinger). Alle personene får medaljen for sin innsats i operasjon "Enduring Freedom" i Afghanistan. Handlingene har funnet sted i tidsperioden 2005-2010. Tildelingene kommer kun én uke etter at de endrede statuttene ble godkjente. Det er pr. nå ikke kjent hvor og når utdeling av medaljene vil finne sted.

Offisielt fra Statsråd
Pressemelding - Forsvarsdepartementet

VG Nett: Drept i Afghanistan - hedres med medalje

 

   

Tildelinger St. Olavsmedaljen med ekegren - 2012 -->

11. mars 2016
-
Major Jørgen Andreas Bull er tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for sin innsats som kompanisjef i Afghanistan i 2011.

- Major Jan Helge Dale er tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for sin innsats som kompanisjef i Afghanistan våren 2009.

10. april 2015
- Løytnant Amund Berg tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Bosnia i 1994.

4. april 2014
- Fenrik Espen Høilund tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2011.

- Fenrik Kevin Haug Lamptey tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2011.


 
St. Olavsmedaljen
med ekegren
(Harald V)

 
- Major Ole-Christian Emaus tildeles Krigsmedaljen og St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist ledelse og personlig mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2012.

- Rittmester Herman Eldorhagen tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist ledelse og personlig mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2012.

31. mai 2013
- Oblt. Frode Arnfinn Kristoffersen tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2007.
 
- Fem hemmelige mottakere tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for tjeneste i internasjonale operasjoner.
 
- Hemmelig mottaker tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren post mortem for tjeneste i internasjonale operasjoner.

5. april 2013
- Major Asbjørn Lysgård tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2008.
 
- Major Brage Andreas Larssen tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist ledelse og innsats under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2008 og 2009.
 
 
23. mars 2012
- Midlertidig brigader Torgeir Gråtrud tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist personlig tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2005 og 2007.

- Løytnant Vegard Riibe Punsvik tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for spesialoperasjoner i Afghanistan i 2007.
 
 
 

Tildelinger for Krigsmedaljen - 2012 -->

11. mars 2016
- Bjørn Ekenes Olsen, da major, er tildelt Krigsmedaljen for sin innsats som leder for Etterretningstjenestens bidrag til støtte for norske styrker i Afghanistan.

- Kaptein Per Arne Halvorsen er tildelt Krigsmedaljen for sin innsats som troppssjef i Afghanistan våren 2009.

- Løytnant Hans Kristian Aasen er tildelt Krigsmedaljen for sin innsats som mentor for afghanske styrker i Afghanistan høsten 2009.

- To hemmelig mottakere tildeles Krigsmedaljen.


10. april 2015
- Kommandørkaptein Ronny Kristoffersen tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist ledelse og personlig tapperhet under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2007.

- Sersjant Halvor Hammerstad tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist ledelse og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2010.

- To hemmelig mottakere tildeles hhv. Krigsmedaljen med stjerne og Krigsmedaljen.


 
Krigsmedaljen
(Harald V)

 
4. april 2014
-
Major Ole-Christian Emaus tildeles Krigsmedaljen og St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist ledelse og personlig mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2012.

- Rittmester Marius Kristiansen tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist ledelse og personlig tapperhet under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2012.

31. mai 2013
-
Fenrik Stian Asbjørnsen tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2009.

- Løytnant Eskil Tollan Dybfest tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2006.

- Løytnant Henning Hallerud tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2006.

- Orlogskaptein Rolf-Erik Hovland tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og kløkt under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2006.

- Fenrik Morten Kvaal tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2006.

- Kaptein Trond Melting tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2007.

- Oberstløytnant Tor Ove Talseth tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2006.

- Kapteinløytnant Fredrik Thorvaldsen Utnes tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2006.

- Fire hemmelige mottakere tildeles Krigsmedaljen for tjeneste i internasjonale operasjoner. En av mottakerne er en norsk kapteinløytnant med navn "Fredrik" jfr. artikkel i Forsvarets Forum juli/august 2013.


5. april 2013
- Midl. Sersjant John Helge Samdal tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2010.

- Grenader Jon Juul Jensen tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2011.
 
- Hemmelig
mottaker tildeles Krigsmedaljen for deltakelse i internasjonale operasjoner.


23. mars 2012
- Løytnant Christian Lian tildeles Krigsmedaljen og en stjerne post mortem for på særlig måte å ha utvist personlig tapperhet under kamper i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2006 og 2010.

- Fenrik Henrik Krogseth Jahre tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist personlig tapperhet under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2010.

- Kapteinløytnant Tommy Olsen tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2010.

- Orlogskaptein Frode Singstad tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist personlig tapperhet under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2010.

- Fenrik Fredrik Femtehjell Friberg tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2010, å ha utvist personlig lederskap, mot og besluttsomhet.
 
 

 

   

Mottakere hvor tildelingstidspunktet er ukjent
Følgende mottakere hersker det fra vår side noe usikkerhet rundt hva angår tidspunkt for tildeling:

- Eldorhagen, Herman (Krigsmedaljen) - Bar Krigsmedaljen under tildeling av St. Olavsmedaljen med ekegren, 8.5.14.
- Mørkved, Torgeir (Krigsmedaljen) - Tildelt medaljen 8.5.14 på den åpne seremonien. Trolig en av de tidligere skjermede?

 

   

Alfabetisk oversikt - St. Olavsmedaljen med ekegren
 
Berg, Amund (løytnant, 2015) -
Bull, Jørgen Andreas (major, 2016) -
Dale, Jan Helge (major, 2016) -
Eldorhagen, Herman (rittmester, 2014) -
Emaus, Ole-Christian (major, 2014) -
Gråtrud, Torgeir (midl. brigader, 2012) -
Haug, Kevin Lamptey (fenrik, 2014) -
Høilund, Espen (fenrik, 2014) -
Kristoffersen, Frode Arnfinn (oberstløytnant, 2013) -
Larssen, Brage Andreas (major, 2013) -
Lysgård, Asbjørn (major, 2013) -
Punsvik, Vegard Riibe (løytnant, 2012) -
Hemmelig, Fredrik (midl. kapteinløytnant, 2013) -
Hemmelig mottaker (2013) - ?
Hemmelig mottaker (2013) - ?
Hemmelig mottaker (2013) - ?
Hemmelig mottaker (2013) - ?
Hemmelig mottaker (2013. Post mortem) - ?

 
 
Alfabetisk oversikt - Krigsmedaljen
 
Aasen, Hans Kristian (løytnant, 2016) -
Asbjørnsen, Stian (fenrik, 2013) -
Dybfest, Eskil Tollan (løytnant, 2013) -
Eldorhagen, Herman (rittmester, ukjent årstall) -
Emaus, Ole-Christian (major, 2014) -
Friberg, Fredrik Femtehjell (fenrik, 2012) -
Hallerud, Henning (løytnant, 2013) -
Halvorsen, Per Arne (kaptein, 2016) -
Hammerstad, Halvor (sersjant, 2015) -
Hovland, Rolf-Erik (orlogskaptein, 2013) -
Jahre, Henrik Krogseth (fenrik, 2012) -
Jensen, Jon Juul (grenader, 2013) -
Kristiansen, Marius (rittmester, 2014) -
Kristoffersen, Ronny (kommandørkaptein, 2015) -
Kvaal, Morten (fenrik, 2013) -
Lian, Christian (løytnant, 2012. Andre gang 2012. Post mortem) -
Melting, Trond (kaptein, 2013) -
Mørkved, Torgeir (oberstløytnant, ukjent årstall) -
Olsen, Bjørn Ekenes (dav. major, 2016) -
Olsen, Tommy (kapteinløytnant, 2012) -
Samdal, John Helge (midl. sersjant, 2013) -
Singstad, Frode (orlogskaptein, 2012) -
Talseth, Tor Ove (oberstløytnant, 2013) -
Utnes, Fredrik Thorvaldsen (kapteinløytnant, 2013) -

Hemmelig mottaker (2016) - ?
Hemmelig mottaker (2016) - ?
Hemmelig mottaker (Krigsmedaljen med stjerne - offiser, 2015) -

Hemmelig mottaker (offiser, 2015) -

Hemmelig mottaker (offiser, 2013)
- ?
Hemmelig mottaker (2013) - ?
Hemmelig mottaker (2013) - ?
Hemmelig mottaker (2013) - ?
Hemmelig mottaker (2013) - ?

NB! Det er gjort flere hemmelige tildelinger med ukjent valør og ukjent antall. Listen inkluderer ikke disse, men tar kun for seg det som er offentliggjort av Forsvaret.


 
Asbjørn Lysgård
St. Olavsmedaljen med ekegren


 
Vegard Riibe Punsvik
St. Olavsmedaljen med ekegren


 
Christian Lian
Krigsmedaljen med stjerne
(post mortem)
Foto: KJK