Fullstendig tildelingsliste for Krigskorset
Postet av: Admin
- 09.10.2009 kl. 11:09 - Sist oppdatert: 04.05.2017 kl. 15:26
 
Nedenfor er en fullstendig tildelingsliste for Krigskorset. Listen vil bli oppdatert så raskt vi får ny informasjon om eventuelle nye mottakere. Personene er listet alfabetisk etter etternavn. Både norske og utenlandske mottakere er listet. Det er angitt årstallet for tildelingen, samt informasjon om medaljen ble tildelt med to/tre sverd eller om mottakeren fikk medaljen etter sin død (post mortem). Listen tar også for seg tidlige tildelinger hvor Krigskorset ble tildelt uten sverd, samt en oversikt over de 7 franske faner og bannere som ble dekorert.

Det gjøres oppmerksom på at det er noe usikkerhet rundt enkelte mottakere, så listen kan mangle navn på mottakere hvor vi ikke har fått bekreftet om personen mottok Krigskorset eller ikke. Stavemåter på både norske og utenlandske navn er også problematisk ettersom kilder oppgir forskjellig. Det er i tillegg personer som har endret navn etter tildelingen og derfor er registrert under et annet navn i listen under.

Om du finner feil på listen, vennligst ta kontakt med oss.
 
Nasjonaliteten på mottakerne fordeler seg på følgende måte (1941-1949):
- 147 nordmenn -
-
66 franskmenn -
-
43 britiske statsborgere - (herunder personer fra samveldet)
- 13 polakker -
- 2 amerikanere -
-
1 dansk statsborger -
-
1 gresk statsborger -

Nasjonaliteten på mottakere (2009-):
- 1 nordmann (2009), 3 nordmenn (2011), 2 nordmenn (2013), 2 nordmenn (2014), 1 nordmann (2016) -


Det totale antallet Krigskors som er tildelt er per 04.05.2017:
Til personer: 283 (273 fra 1941-49, 1 i 2009, 3 i 2011, 2 i 2013, 2 i 2014, 1 i 2016 & 1 i 2017)
Til faner og bannere: 7
 
NB! Her regnes kun antall mottakere av medaljen og om én person har mottatt medaljen flere ganger (med flere sverd) er ikke dette tatt med i beregningen.

 

   

Kongelige
Hans Majestet Kong Haakon VII -
Hans Kongelige Høyhet Kronprins Olav (Olav V) -
 
Hans Majestet Kong George VI av Storbritannia og samveldet -
Hennes Majestet Dronning Elisabeth -
Hans Majestet Kong Georg II, Hellenernes Konge -


A
Aarsæther, Karl Johan (løytnant, 1947) -
Aarsæther, Knut (løytnant, 1947) -
Allen, Keith N. (Lt. Colonel, 09.03.1945. Post Mortem) -
Amilakhvari, Dimitri (kaptein, 1942) -
Andersen, Ken (orlogskaptein, 2017) -
Andersen, Sverre Kristoffer (fenrik, 1947) -
Anderssen, Andreas (kom. kaptein, 1945) -
Askim, Per (kommandør, 1942) -
Atcherley, Richard Llewellyn Roger (kaptein, 13.11.1942) -
Aubert, Andreas (fenrik, 1947) -
Aubry, Julien René (flygeløytnant, 1942) -
Austlid, Eiliv (kaptein, 2009. Post mortem) -
 
 
B
Beresnikoff, Alexandre (løytnant, 1942) -
Berg, Rolf Arne (oberstløytnant, 1945) -
Bentsen, Ole Haakon (maskinmester, 1942) -
Béthouart, Marie Émilie Antoine (generalmajor, 1943) -
Beveridge, Arthur Joseph (lt. colonel, 20.03.1942) -
Birksted, Kaj (major, 1942. Andre sverd 1944) -
Bjørge, Håkon Særsten (dekksmann, 1946) -
Bjørnøy, Palmar Olavson (dekksmann, 1943) -
Bjørnaas, Torfinn (sersjant, 1946) -
Blin, Max-Léon Marie (capitaine, 1946) -
Blindheim, Elias Ragnvald (skipsfører, 1942) -
Blindheim, Svein (løytnant, 1947) -
Blystad, Per (kvartermester, 1942. Post mortem) -
Bohusz-Szyszko, Zygmunt Piotr (brigader-general, 1942) -
Bolle, Trond André (orlogskaptein, 21.01.2011. Post mortem) -
Boswell, Harry FitzGibbon (løytnant, 20.03.1942) -
Brændeland, Kåre Emil (oberstløytnant, 04.04.2013) -
Bugge, Hans Andreas (kaptein, 1942. Post mortem) -
Bulfin, Patrick George John Mary Davies (kaptein, 1942) -
Burgess, William Millar (kaptein, 1942) -
Bærewahr-Hansen, Hans Thorvald (kvartermester, 1942) -
Bøgeberg, Knut (løytnant, 1949) -
 
 
C
Cabanier, Georges Etienne Jules (capitaine, 1946) -
Camerini, Gustavo (løytnant, 1942) -
Caplap, Nicolas (korporal, 1942) -
Carini, Alfred (skipsfører, 1946. Post mortem) -
Cassol, Richard (legionaire, 1942) -
Cazaud, Alfred Maurice (oberstløytnant, 1942) -
Christensen, Constantin Arnold (kvartermester, 1942) -
Christie, Johan Koren (major, 1944) -
Christie, Werner Hosewinckel (major, 1945) -
Clifton, Hans (fenrik, 1948) -
Clinch, Andrew Daniel (major, 1942) -
Coleman, Reginald George (lieutenant, 1942) -
Coloby, Jean Adolphe (lieutenant, 1946) -
Coomber, Reginald Bernard (menig, 1946) -
Cross, Kenneth Brian Boyd (kaptein, 1942) -
Cykwas, Wasyl (chasseur, 1942) -
 
 
D
Danielsen, Edvard Christian (kont. admiral, 1943) -
Danielsen, Per Edvard (løytnant, 1942) -
Debidour, Henri (marinelege, 1943) -
Deedes, Charles Julian (captain, 1942) -
Deinboll, Peter (fenrik, 1942) -
Deleuze, Leopold (caporal, 1942) -
Dewavrin, André Lucien Charles (bataljonssjef, 1942) -
Dziedzioch, Kazimierz Bernard (korporal, 1942) -
Dimmock, Richard Oswald Spotswood (captain, 1942) -
Dobloug, Oddvar (kaptein, 1947) -
Duclos, Maurice (kaptein, 1942) -
Duhamel, Robert Remy Gustave (lieutnant, 1946) -
Dupont, Jean (korporal, 1942) -
Dureau, Pierre (løytnant, 1942) -
 
 
E - F
Eidsheim, Ingvald Olsen (løytnant, 1946) -
Eriksen, Birger Kristian (oberst, 1945) -
Eriksen, Marius (løytnant, 1943) -
Eskeland, Sigurd (løytnant, 1944. Post mortem) -
Faure, Jacques Marie A.G. (Lt. Colonel, 1946) -
Fawdry, Edward James (squadron leader, 1942) -
Fjeldstad, Birger Johannes (fenrik, 1947) -
Fleischer, Carl Gustav (generalmajor, 1942) -
Fougner, Kristian (fenrik, 1943) -
Fredhjem, Anskar Maryath (skipsfører, 1941) -
Friedel, Edouard (korporal, 1942) -
 
 
G
Gabrielsen, Norman (løytnant, 1947) -
Giørtz, Fridtjov Sæverud (fenrik, 1943) -
Gjems-Onstad, Erik Ørn (fenrik, 1947) -
Glen, Alexander Richard (Lt. Commander, 23.12.1943) -
Godfrey, Arthur Stuart Talbot (second lieutenant, 1942) -
Gould, William (caporal, 1942) -
Gorwa, François (sersjant-sjef, 1942) -
Gotscho, Pierre (kaptein, 1942) -
Gram, Gregers Winther Wulfsberg (fenrik, 1943. Andre sverd 1947. Post mortem) -
Gran, Martin Yngvar (major, 1945) -
Granlund, Sverre (korporal, 1942. Post mortem) -
Grotle, Bård Olav (kvartermester, 1942) -
Grotnæss, Lars (skipsfører, 1942. Post Mortem) -
Grønmark, Olai Julius (major, 1945) -
Gunleiksrud, Jon (kaptein, 1947) -
 
 
H
Haabjørn, Erik (oberstløytnant, 1944) -
Haaland, John Magnus (maskinist, 1942) -
Haavik, Alf Christian (løytnant, 1943) -
Halle, Gunnar (major, 1944) -
Hamilton, Louis Keppel (captain, 1942) -
Hansen, Arnold (HS-mann, 1945) -
Hansen, Hans Gustav (maskinmester, 1941) -
Hansen, Johan Henrik (fenrik, 1947) -
Hansen, Realf Joakim (dekksmann, 1946) -
Haugeland, Espen (fenrik, 2016) -
Haugland, Knut Magne (løytnant, 1943. Andre sverd 1944) -
Haukelid, Knut Anders (fenrik, 1944. Andre sverd 1947) -
Hauteclocque, Pierre de (kaptein, 1942) -
Healy, Dennis Edward (lieutenant, 13.11.1942) -
Heglund, Svein (kaptein, 1943. Andre sverd 1945) -
Hell, Jean (korporal-sjef, 1942) -
Helset, Olaf (major, 1949) -
Herlofson, Charles Oluf (kapteinløytnant, 1945. Andre sverd 1949) -
Hertzberg, Jens Skjelderup (kaptein, 1942. Post mortem) -
Hewitt, John Graham (captain, 1942) -
Holas, Vincent (sersjant-sjef, 1942) -
Holley, Jean (sersjant, 1942) -
Holmsen, Sven (løytnant, 1949. Post mortem) -
Holterman, Hans Reidar (oberstløytnant, 1942) -
Hop, Henrik Martin Henriksen (fenrik, 1947) -
Horve, Thore (kaptein, 1942) -
Houlder, William (løytnant, 1947) -
Hucher, Paul André (kaptein, 1942) -
Humble, Thomas Laidlaw (sergeant, 1942) -
Hysing-Dahl, Per (løytnant, 1947) -
Høverstad, Gunnar (løytnant, 1947. Post mortem) -
 
 
I - J
Illiński, Janusz (oberstløytnant, 1942) -
Ingebrigtsen, Martinius (dekksmann, 1946) -
Isaachsen, Einar Fredrik Conradi (skipsfører, 1941) -
Jacobsen, Thomas (kapteinløytnant, 1943) -
Jameson, Patrick Geraint (wing commander, 1943) -
Jefferis, Millis Rowland (major, 1942) -
Jensen, Carl Iver (skipsfører, 1941) -
Johannesen, Ingolf (dekksmann, 1946) -
Johansen, Einar (fenrik, 1943) -
Johnsen, Finn Bjørn (fenrik, 1947) -
Jouandon, Philipe (lieutnant, 1946) -
 
 
K
Karlsen, Johan (maskinist, 1942) -
Kędzierski, Kazimierz (løytnant, 1942) -
Kellner, Jean (korporal, 1942) -
Kemp, Neville Wilson (flight sergeant, 20.03.1942) -
Kitchener, Herbert Horatio (flying officer, 1942) -
Klausen, Gunnar (dekksmann, 1946) -
Knippel, Johanny (løytnant, 1942) -
Knorré, Alexandre Dimitri de (kaptein, 1942) -
Kobyliński, Wacław (oberstløytnant, 1942) -
Kœnig, Marie Pierre (kaptein, 1942) -
Kovaloff, Nicolas (kaptein, 1942) -
Kristoffersen, Eirik Johan (oberst, 08.04.2011) -
Kristoffersen, John (kaptein, 1944) -
 
 
L
Labaume, Jean (løytnant, 1942) -
Lagier, Raymond (løytnant, 1942) -
Lalande, André (kaptein, 1942) -
Lambrechts, Finn (kaptein, 1942) -
Lanternier, Louis (kvartermester, 1942) -
Lapie, Pierre-Olivier (løytnant, 1942) -
Larsen, Leif Andreas (kvartermester, 1942. Andre sverd 1943) -
Langmo, Rubin (sersjant, 1942. Også kjent under dekknavnet Ruben Larsen) -
Lasowski, Jan (chasseur 2. klasse, 1942) -
Lauritzen, Lars Kristian (løytnant, 05.04.2013) -
Lea, Per Wåge (kapteinløytnant, 1942) -
Lefort, Jacques Marie (commandant, 1947) -
Lehrmann, André (sersjant, 1942) -
Lian, Jørg (kaptein, 08.04.2011) -
Lindtner, Nikolai Fredrik (skipsfører, 1942) -
Lindaas, Knut (fenrik, 1946. Post mortem) -
Linge, Martin Jensen (kaptein, 1942. Post mortem) -
Lund, Lorentz Eugen (maskinmester, 1942) -
Lund, Ove Roll (kaptein, 1942) -
 
 
M
Magrin-Vernerey, Raoul Charles (oberstløytnant, 1942) -
Mairet, Louis (aspirant, 1942) -
Manus, Maximo Guillermo (fenrik, 1943. Andre sverd 1947) -
Marstrander, Ernst Bryne (kapteinløytnant, 1943. Post mortem) -
Matheu, Louis (soldat, 1942) -
Mayhew, John Collins (wing commander, 1942) -
Mehre, Helge Olrik (major, 1942) -
Mevatne, Berge (skipsfører, 1943) -
Mohr, Willhelm (major, 1942) -
Molle, Marie-Eugène (general, 1946) -
Monkmann, Ernest (private, 1942) -
Monsen, Christian August (kapteinløytnant, 1942) -
Monsen, Mads O. (fenrik, 1946) -
Monsen, Paul Kornelius (skipsfører, 1942) -
Morel, René (capitaine, 1942) -
Moullec, Raymond Simon J. (stabssjef, 1942) -
Mountford, James (private, 1942) -
Munthe-Kaas, Hugo Conrad (sersjant, 1943) -
 
 
N - O
Nazaroff, Boris (løytnant, 1942) -
Neal, Albert (menig, 1942) -
Neuman, Rudolf Maria (kaptein, 1942) -
Næss, Agnar (kvartermester, 1942) -
Offerdal, Håkon (kapteinløytnant, 1942) -
Olsen, Martin (løytnant, 1944) -
Olsen, Oluf Bernhard Reed (løytnant, 1944) -
Olsen, Otto (soldat, 1944) -
Oudin, Jean Marcel Arsène Hippolyte (capitaine de corvette, 1946) -
Ovesen, Harald (dekksmann, 1946) -
 
 
P - Q
Page, Roy David (corporal, 1942) -
Paulsen, Reidar Otto (maskinmester, 1941) -
Peacock, Clarence (sergeant, 1942) -
Pettersen, Louis (fenrik, 1947) -
Polo, Maurice (sersjant-sjef, 1942) -
Pond, William James (warrant officer, 1942) -
Poulsson, Jens-Anton (kaptein, 1943) -
Pran, Sigvardt Adelsten Rosenqvist (kaptein, 1949) -
Prebensen, Axel Winge (løytnant, 1943) -
Prets, Paul (legionaire, 1942) -
Puchois, Jean (kaptein, 1942) -
Queyrat, Pierre (lieutnant, 1947) -
 
 
R
Raaby, Torstein Pettersen (menig, 1944) -
Rasmussen, Birger Braathen (fenrik, 1947) -
Reen, Anthony Paul (flgt. sergeant, 1942) -
Renard, Jacques (løytnant, 1942) -
Ricardou, Louis (legionaire, 1942) -
Risnes, Harald Sjursen (kaptein, 1947) -
Rist, Boy Roald (fenrik, 1946) -
Ropstad, Jens (løytnant, 1942) -
Rowlinson, Charles Joseph (sergeant major, 1942) -
Rønneberg, Joachim Holmboe (fenrik, 1943) -
Rønningen, Hans (løytnant, 1942) -
Røren, Rolf Quernheim (løytnant, 1942) -
Rørholt, Bjørn Arnold (løytnant, 1943) -
 
 
S
Saint-Hillier, Bernard André de (løytnant, 1942) -
Sairigné, Gabriel Brunet de (løytnant, 1942) -
Sauvebæuf, Joseph de Ferrieres de (aspirant, 1942) -
Schau, Øivind (løytnant, 1942) -
Schmidt, Paul (legionaire, 1942) -
Scott-Malden, Francis David Stephen (wing commander, 1942) -
Sikorski, Władysław (general, 1943. Post mortem) -
Sinding, Stéphane Axel Ivar (O.R.i.c.2. klasse, 1942) -
Skene, George Campbell (1942) -
Skinnarland, Einar (sersjant, 1944. Andre sverd 1947) -
Słupieński, Leon (aspirant, 1942) -
Smørdal, Bjarne Klausen (maskinmester, 1942) -
Solnørdal, Per (fenrik, 1947) -
Spang, Helner Grundt (kaptein, 1945) -
Spindler, David George (acting skipper, 1942) -
Stahl, Michel (løytnant, 1942) -
Stańczyk, Andrzej (major, 1942) -
Stang, Kristian Bergh (midl. major, 05.04.2013) -
Stannard, Richard Been (commander, 1942) -
Starheim, Odd Kjell (løytnant, 1942. Post mortem) -
Steensland, Inge (fenrik, 1946) -
Stenersen, Tor Greiner (løytnant, 1942) -
Stenwig, Kåre Johannes (kaptein, 1944) -
Storheill, Skule Valentin (kaptein, 1942) -
Storsveen, Arvid (løytnant, 1943. Post mortem) -
Straight, Whitney (squadron leader, 1942) -
Sundt, Rolf Carsten Paal (dekksmann, 1946) -
Sveen, Arne Frithjof (løytnant, 1949. Andre sverd 1949) -
Sverdrup, Einar (oberstløytnant, 1942. Post mortem) -
Stazbo, Emile (sersjant, 1942) -
Szewczyk, Piotr (under-løytnant, 1942) -
Sønsteby, Gunnar Fridtjof Thurmann (kaptein, 1946. Andre/tredje sverd 1946) -
Sørli, Odd (fenrik, 1943) -
 
 
T - U
Tairroue, Edouard (korporal, 1942) -
Tallaksen, Johan Edvard (fenrik, 1947. Post mortem) -
Tamber, Ragnvald Andreassen (løytnant, 1942) -
Thorstensen, Lyder Reinholt (skipsfører, 1944) -
Thøversen, Lars Anker (skipsfører, 1942. Senere navn: Tenmark) -
Tingulstad, Bjørn Stray (løytnant, 1942. Post mortem) -
Tissier, Pierre (oberstløytnant, 1942) -
Tradin, Rolf Thorbjørn (løytnant, 1947. Post mortem) -
Tronstad, Leif Hans (major, 1947. Post mortem) -
Trovik, Hans Anton (skipsfører, 1942) -
Turner, John Maurice (løytnant, 1942) -
Ullring, Ernst Gustav Adolf (kom. kaptein, 1942) -
Ulstrup, Johan Friederich Andreas Thaulow (kom. kaptein, 1942) -
Utne, Frithjof (skipsfører, 1942) -
Utnicki, Brunon (løytnant, 1942) -
 
 
V - W - Ø
Valvatne, Sigurd (løytnant, 1944) -
Vedaa, Anton (fenrik, 1946) -
Vikebø, Aleksander Hesseberg (løytnant, 2014) -
Vikholt, Hallvard Kjell (kaptein, 1945) -
Vincent, Raymond (adj. sjef, 1942) -
Vineracq, Ernest (under-løytnant, 1942) -
Wagle, Ivar William (acting soldier, 1949. Post mortem) -
Warburton-Lee, Bernard Armitage Warburton (kaptein, 1942. Post mortem) -
Waterhouse, John Valentine (lt. commander, 1942) -
Whatman, Amherst Barrow (oberstløytnant, 1943) -
Wiig-Andersen, Gunnar (fenrik, 1947) -
Wilkinson, William Alexander Liddell (lance corporal, 1942) -
Østervold, Sjur Normann (løytnant, 1942) -

 
Faner og bannere
Le drapeau des Chasseurs Alpins -
Le drapeau de La 13e demi-brigade de Légion étrangère -
Le fanion du 1er Bataillon de La 13e Demi-brigade de Légion étrangère -
Le fanion du 2e Bataillon de La 13e Demi-brigade de Légion étrangère -
Le fanion du 6e Bataillon de Chasseurs Alpins -
Le fanion 12e Bataillon de Chasseurs Alpins -
Le fanion 14e Bataillon de Chasseurs Alpins -


H.M. Kong Haakon VII
Krigskorset
 

H.K.H. Kronprins Olav
Krigskorset
 


H.M. Kong George VI
Krigskorset
 Ken Andersen
Krigskorset m/sverd
 


Eiliv Austlid
Krigskorset m/sverd


Rolf Arne Berg
Krigskorset m/sverd
 

Kaj Birksted
Krigskorset m/2 sverd
 

Trond André Bolle
Krigskorset m/sverd
 

Zygmunt Bohusz-Szyszko
Krigskorset m/sverd


Kåre Emil Brændeland
Krigskorset m/sverd
 

Sigurd Eskeland
Krigskorset m/sverd
 

General Carl G. Fleischer
Krigskorset m/sverd


Gregers W. W. Gram
Krigskorset m/2 sverd
 

Sverre Granlund
Krigskorset m/sverd
 

Erik Haabjørn
Krigskorset m/sverd
 

Espen Haugeland
Krigskorset m/sverd
 

Knut A. Haukelid
Krigskorset m/2 sverd
 

Svein Heglund
Krigskorset m/2 sverd
 

Jens Skjelderup Hertzberg
Krigskorset m/sverd
 

Sven Holmsen
Krigskorset m/sverd
 

Eirik Johan Kristoffersen
Krigskorset m/sverd
 

Leif Andreas Larsen
Krigskorset m/2 sverd
 

Lars Kristian Lauritzen
Krigskorset m/sverd
 
 
Jørg Lian
Krigskorset m/sverd
 

Martin Linge
Krigskorset m/sverd
 

Maximo G. Manus
Krigskorset m/2 sverd
 

Ernst B. Marstrander
Krigskorset m/sverd
 

Hugo Conrad Munthe-Kaas
Krigskorset m/sverd
 

Jens-Anton Poulsson
Krigskorset m/sverd
 

Joachim Rønneberg
Krigskorset m/sverd
 

Wladyslaw Sikorski
Krigskorset
 

Einar Skinnarland
Krigskorset m/2 sverd
 

Kristian Bergh Stang
Krigskorset m/sverd
 

Gunnar Sønsteby
Krigskorset m/3 sverd
 

Johan Edvard Tallaksen
Krigskorset m/sverd
 

Rolf Thorbjørn Tradin
Krigskorset m/sverd
 

Leif Tronstad
Krigskorset m/sverd
 
 
Aleksander Hesseberg Vikebø
Krigskorset m/sverd


Bernard Warburton-Lee
Krigskorset m/sverd

 

   

Kilder:
- Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren - Erik Gjems-Onstad
- Norwegian War Decorations Awarded to Members of the British Armed Forces 1940-1945 - Arne Simenstad
- Den franske ambassaden i Oslo
- Norsk og utenlandsk Wikipedia
- Forsvaret / Forsvarsdepartementet