Tildelingsliste

Nedenfor er en fullstendig tildelingsliste for Krigskorset / Krigskorset med sverd. Listen vil bli oppdatert så raskt vi får ny informasjon om eventuelle nye mottakere. Personene er som standard listet alfabetisk etter etternavn, men tabellene kan sorteres. Både norske og utenlandske mottakere er med. Det er angitt årstallet for tildelingen, samt informasjon om medaljen ble tildelt med to/tre sverd eller om mottakeren fikk medaljen etter sin død (post mortem). Listen tar også for seg tidlige tildelinger hvor Krigskorset ble tildelt uten sverd, samt en oversikt over de 7 franske faner og bannere som ble dekorert.

Det gjøres oppmerksom på at feil kan forekomme. Stavemåter på både norske og utenlandske navn er også problematisk ettersom kilder oppgir forskjellig. Det er i tillegg personer som har endret navn etter tildelingen og derfor er registrert under et annet navn i listen under.

Om du finner feil på listen, vennligst ta kontakt med oss.


Nasjonaliteten på mottakerne fordeler seg på følgende måte (1941-1949):

  • 147 nordmenn
  • 66 franskmenn
  • 43 britiske statsborgere (herunder personer fra samveldet)
  • 13 polakker
  • 2 amerikanere
  • 1 dansk statsborger
  • 1 gresk statsborger

Nasjonaliteten på mottakere (2009-):

  • 1 nordmann (2009), 3 nordmenn (2011), 2 nordmenn (2013), 2 nordmenn (2014), 1 nordmann (2016), 1 nordmann (2017), 1 nordmann (2021).

Det totale antallet Krigskors som er tildelt er per 30.12.2021:
Til personer: 285
– 273 fra 1941-49
– 1 i 2009 (Eiliv Austlid)
– 3 i 2011 (Trond Bolle, Eirik J. Kristoffersen & Jørg Lian)
– 2 i 2013 (Lars Kristian Lauritzen & Kristian Bergh Stang)
– 2 i 2014 (Kåre Emil Brændeland & Aleksander Hesseberg Vikebø)
– 1 i 2016 (Espen Haugeland)
– 1 i 2017 (Ken Andersen)
– 2 i 2021 (Knut A. Flydal & Skjermet mottaker)
Til faner og bannere: 7

NB! Her regnes kun antall mottakere av medaljen og om én person har mottatt medaljen flere ganger (med flere sverd) er ikke dette tatt med i beregningen.

Faner og bannere
Le drapeau des Chasseurs Alpins
Le drapeau de La 13e demi-brigade de Légion étrangère
Le fanion du 1er Bataillon de La 13e Demi-brigade de Légion étrangère
Le fanion du 2e Bataillon de La 13e Demi-brigade de Légion étrangère
Le fanion du 6e Bataillon de Chasseurs Alpins
Le fanion 12e Bataillon de Chasseurs Alpins
Le fanion 14e Bataillon de Chasseurs AlpinsMottakere