Vi har lansert en helt ny versjon av nettstedet og informasjonen du finner her vil derfor være mangelfull en periode.

Vi kommer til å forsøke å flytte over det aller meste av informasjon som ligger på den gamle siden, men enkelte ting som anses utdaterte eller urelevante vil ikke bli flyttet. Arbeidet er allerede godt i gang – og denne nye nettsiden brukes nå aktivt for å poste alle nyheter om Krigskorset og relevante dekorasjoner.

Dersom du ønsker å besøke den gamle siden eller søker informasjon som ikke ligger på den nye – følg lenken i hovedmenyen. Her finner du også lenke til vårt rikholdige bildearkiv.

Legg igjen en kommentar