Kongen i Statsråd har i dag besluttet å tildele Fenrik Espen Haugeland, Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset med sverd.

Haugeland mottar medaljen for en hendelse i Afghanistan i 2004 hvor han utførte en «heltedåd uten sidestykke, hvor offervilje og mot fremstår som enestående».

I tildelingen står det å lese at Haugeland «tjenestegjorde som lagfører da en mann ble identifisert bærende på en improvisert bombe (IED) sentralt i Kabul. Uten hensyn til eget liv handlet Haugeland resolutt og stupte inn i folkemengden og overmannet vedkommende. Haugeland hindret dermed mannen i å utløse bomben, som var ferdig rigget og utstyrt med en lett tilgjengelig utløsermekanisme. Haugelands innsats reddet sannsynligvis et stort antall sivile liv. Han viste personlig mot og tapperhet langt utover det som kan forventes».

Haugeland blir den åttende mottakeren av Krigskorset med sverd for internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig.

I Statsråd ble det også utdelt andre tapperhetsdekorasjoner, herunder 2 St. Olavsmedaljen med ekegren og 5 Krigsmedaljen, hvorav 2 av mottakerne er skjermet. Major Jørgen Andreas Bull er tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for sin innsats som kompanisjef i Afghanistan i 2011 og Major Jan Helge Dale er tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for sin innsats som kompanisjef i Afghanistan våren 2009.

Major Bjørn Ekenes Olsen, Kaptein Per Arne Halvorsen og Løytnant Hans Kristian Aasen er alle tildelt Krigsmedaljen. Det er i tillegg ytterligere 2 mottakere av Krigsmedaljen som er skjermet og dermed ikke kjent.

Tildeling av medaljen vil skje på frigjørings- og veterandagen, 8. mai, i en seremoni på Akershus Festning. De skjermede mottakerne vil motta sine utmerkelser i en egen lukket seremoni.

Les mer på følgende nettsteder:
VG.no
Lyngdals Avis
Forsvarets Nettsider
Regjeringen.no

Legg igjen en kommentar