En marinejeger skal være tildelt Norges høyeste utmerkelse, uten at det tidligere har vært offentlig kjent.

I en artikkel publisert på VG den 29. desember 2021 (De moderne Krigsheltene), skriver forfatterne Rolf J. Widerøe og Markus Tobiassen at Krigskorset med sverd er tildelt en hittil ukjent mottaker.

I sin gjennomgang av alle tildelinger av Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen de siste ti årene, har de identifisert at én hittil ikke omtalt person, som oppgis å være operatør i Marinejegerkommandoen, er tildelt Norges høyeste utmerkelse. Tildelingen har aldri tidligere vært offentliggjort, men kun vært en del av av samlebetegnelsen over «skjermede» tildelinger i Statsråd.

Mottakeren opplyses å være operatør i Marinejegerkommandoen

Artikkelen spesifiserer ikke nøyaktig tidspunkt for tildelingen (som formelt fattes av Kongen i Statsråd), men i illustrasjonsoversikten virker tildelingen å være plassert i 2021. Det er derfor nærliggende å tro at tildelingen fant sted samtidig som Knut Andreas Flydal fikk tildelt sitt Krigskors med sverd, altså 16. april 2021.

Uheldig hemmelighold

At enkelte personer/soldater har et behov for å bli ekstra skjermet er forståelig. Noen har en tjeneste eller et oppdrag som kan settes i fare, dersom navn eller informasjon om handlinger blir offentliggjort. I VGs oversikt ser vi også at et stort antall mottakere er «skjermet».

Tildelinger som har vært til en «skjermet» person har likevel (med mulige unntak) fremgått av protokollen fra Statsråd. Det bør være et minimum for å kunne ettergå og holde oversikt over tildelinger av høythengende dekorasjoner, og det kan vanskelig ses at opplysning om at «en person er tildelt Krigskorset med sverd» kan bryte med behovet for å skjerme personell. At man kanskje ønsker å holde nasjonalitet, konflikt, tidspunkt for handlingen eller andre detaljer skjult er mer derimot mer forståelig.

Forsvaret bør også søke å avskjerme tildelinger når behovet for hemmelighold bortfaller. Det fortjener soldatene som er tildelt medaljer for heroiske handlinger.

Legg igjen en kommentar