Flydal er tildelt Krigskorset med sverd for på særlig fremragende måte å ha utmerket seg ved ledelse i kamp under en hendelse i Syria 2017.

Som en del av en norsk spesialstyrke deltok majoren (da kaptein) i den internasjonale koalisjonen mot ISIL. Hendelsen skjedde da norske soldater fra Forsvarets Spesialkommando (FSK) var på oppdrag utenfor Tanf-basen, i sørlige Syria, nær grensen til Irak og Jordan.

8. april 2017 ble basen angrepet av flere IS-krigere, herunder selvmordsbombere.

Major Flydal tildeles Krigskorset med sverd. Bilder: Forsvaret

Fra begrunnelsen står det å lese at «Flydals tapperhet og ledelse var avgjørende for den gode måten han og avdelingen løste oppdraget og hendelsen på».


I tillegg til Flydal, ble også følgende medaljer tildelt:

Chief Warrant Officer 5 Brian Michael Edwards er tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for innsatsen under en operasjon i Afghanistan i 2019. Hans mot, dyktighet, profesjonalitet og erfaring gjorde, sammen med meget sterk vilje til å lykkes, at det risikable oppdraget ble løst på en svært god måte. 

Oberstløytnant Marius Kristiansen er tildelt Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utmerket seg ved personlig tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2014. Kristiansen har ved flere anledninger over tid utvist klokskap og integritet ved veiledning av afghanske partnere. Han har tatt gode beslutninger under sterkt press og vært avgjørende i flere situasjoner. 

Legg igjen en kommentar