Årets frigjørings- og veterandag ble i Oslo markert på Akershus Festning med både medaljeseremoni og åpning av ny utstilling om Krigskorset.

Tilstede var prominente gjester som H.M. Kong Harald, Statsminister Erna Solberg, Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Været viste seg fra en god side etter en uke med regn, så dette skapte en flott ramme for en fint arrangement, selv om det på ingen måte var sommertemperaturer ute. Det var som vanlig arrangert «Åpen Dag» på festningen med program som startet med flaggheising klokken 08:00. Av andre høydepunkter nevnes kransenedleggelsen på Retterstedet kl. 12:30 med påfølgende nedleggelse i Minnelunden, samt drilloppvisning av H.M. Kongens Garde kl. 15:00.

Det var ingen militære kjøretøy og avdelinger som var tilstede i år kontra tidligere år hvor man gjerne har vist frem både stridsvogner, skip og helikopter med mer.

Medaljeseremoni

Årets medaljeseremoni startet klokken 16:00 med kransenedleggelse på Nasjonalmonumentet av Kong Harald, før Statsminister Solberg holdt sin tale. Deretter fulgte soldatens tale, før medaljeseremonien startet med utdeling av St. Olavsmedaljen med ekegren til Amund Berg for sin innsats i Bosnia i 1994. Berg tjenestegjorde under Kåre Emil Brændeland som i fjor fikk Krigskorset med sverd for samme operasjon.

Amund Berg mottar StOE / Mottakere av Krigskorset med sverd tilstede under åpningen av ny utstilling

Deretter ble Krigsmedaljen utdelt til Ronny Kristoffersen og Halvor Hammerstad. Begge fikk medaljen for sin innsats under internasjonale operasjoner i Afghanistan. En rekke mottakere fikk også tildelt Forsvarets Innsatsmedalje med rosett eller Forsvarets Innsatsmedalje. Det var gledelig å se at flere av disse fikk medaljen for operasjoner i Bosnia i 1994. Det er på høy tid at disse fikk sin velfortjente heder.

To personer mottok Krigsmedaljen (en av disse Krigsmedaljen med stjerne) i en lukket seremoni. Mottakerne er skjermet på grunn av sikkerhetshensyn og navnene er derfor ikke kjent.

I tillegg til tapperhetsmedaljer (St. Olavsmedaljen med ekegren, Krigsmedaljen og Innsatsmedaljen m/u rosett) ble det tildelt fire Forsvarets Hederskors, alle til krigshelter fra andre verdenskrig. Dette var Wilhelm Mohr, Joachim Rønneberg, Ragnar Ulstein og Wilhelm Molberg Nilssen.

Disse fikk medaljen for sin innsats for å formidle krigshistorie til både forsvarspersonell og befolkningen forøvrig. Mohr og Rønneberg fikk begge Krigskorset med sverd for sin innsats under andre verdenskrig.

Ny utstilling om Krigskorset

Et av dagens høydepunkt var åpningen av den nye utstillingen om Krigskorset på Forsvarsmuseet. Utstillingen ble høytidelig åpnet med H.M. Kong Harald til stede og dette skal bli en permanent utstilling hvor man hedrer de som har mottatt Norges høyeste utmerkelse.

Utstillingen var bygd opp av fire hovedrom som tok for seg hhv. Felttoget i Norge, Operasjoner på norsk jord, Operasjoner på utefronten og Operasjoner i nyere tid.

Max Manus’ medaljer / Jørg Lians uniform og effekter

Det ble vist frem flere unike gjenstader, herunder uniformer og medaljegrupper tilhørende flere av våre mest kjente krigshelter som Sønsteby og Manus, sammen med nyere uniformer og utstyr fra blant annet operasjonene i Afghanistan. Dette gjorde at man fikk en link mellom mottakere fra andre verdenskrig og mottakerne som har fått sine utmerkelser de siste årene. Det var også utstilt objekter som enkelte av mottakerne benyttet i sin tjeneste, som f.eks. lommeuret til Birger Eriksen og lua til Leif Larsen.

Forsvarsmuseet har benyttet mye interaktive løsninger og det var flere filmer/lydfiler man kunne se og høre på, samt store trykkskjermer hvor man kunne hente opp informasjon om både mottakere og ting som var utstilt. Utstillingen hadde heldigvis en del objekter utstilt, herunder flere Krigskorsgrupper, noe som er gledelig.

Museet har lenge hatt en meget fin samling gjenstander som kan knyttes til Krigskorset og/eller deres mottakere, så det er på høy tid at dette blir vist frem. Vi kunne gjerne tenkt oss litt mer teknisk informasjon om medaljen og historien rundt produksjon og utdelingen, men skjønner samtidig at det kanskje er for oss med spesiell interesse for utmerkelsen.

Du finner enda flere bilder i vårt bildearkiv!

Legg igjen en kommentar