I en høytidelig seremoni på Akershus Festning ble i dag Kåre Emil Brændeland og Aleksander Hesseberg Vikebø tildelt Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset med sverd. Brændeland mottok medaljen for sin innsats under et evakueringsoppdrag i Bosnia-Herzegovina i 1994, mens Vikebø mottok medaljen for sin innsats under krigen i Afghanistan. Vikebø ble samtidig tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren.

Under medaljeseremonien ble det også utdelt flere andre dekorasjoner, herunder flere St. Olavsmedaljer med ekegren og Krigsmedaljer i tillegg til Forsvarets Innsatsmedalje med rosett.

Flaggheising og kransenedleggelse på Retterstedet

Tradisjon tro startet dagen på Akershus Festning med flaggheising klokken åtte. Klokken 10:00 startet dagens første seremoni med kransenedleggelse på Retterstedet. Til tross for at været var surt og kaldt, var det mange oppmøtte til seremonien. Både høytstående norske og utenlandske offiserer, veteraner og sivile.

Stortingspresident Olemic Thommessen og krigsveteran Ivar Wendelborg holdt tale for å hedre de som falt for et fritt Norge. Også Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide var tilstede. Gledelig var det også å se at skoleungdom hadde tatt turen til Akershus Festning denne dagen og kombinerte læring med denne viktige historiske dagen.

Åpen dag på Akershus Festning

Store deler av dagen var det åpen dag på festningen. Forsvaret hadde stilt med personell og materiell for de skuelystne, men det var vesentlig mindre avdelinger som stilte med utstyr enn det har vært tidligere år. Det at årets frigjøringsdag faller på en hverdag var nok en faktor som gjorde at man forventet mindre besøkende og at man dermed hadde noe mindre skala på arrangementet.

Det var likevel mange oppmøtte som fikk med seg både åpningen av ny ustilling på Forsvarsmuseet (malerier av Christopher Rådlund) og kransenedleggelsen i Minnelunden. Utstillingen som omhandlet H.M. Kong Haakon VII’s hjemkomst i 1945 var også flott å få med seg for de mange besøkende.

Hovedseremonien ved Nasjonalmonumentet

Klokken 16:00 startet dagens hovedseremoni ved Nasjonalmonumentet (festningsplassen). Samtlige forsvarsgrener var representert med æresvakter og det var i tillegg svært mange tilskuere tilstede. Etter overflyvning med fire F-16 jagerfly fra Luftforsvaret, ble dagens seremoni åpnet med kransenedleggelse av H.M. Kongen.

Gruppebilde med medaljemottakere på Akershus festning 8. mai 2014. Statsminister Erna Solberg sammen med Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide og Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen

Etter nedleggelse av krans på Nasjonalmonumentet holdt Statsminister Erna Solberg tale. Solberg trakk frem viktigheten av å takke de som har kjempet for at vi kan leve i et demokrati med de verdier som Norge står for. Ettersom det i år er 200 år siden Norges Grunnlov ble vedtatt på Eidsvoll ble dette også trukket frem og var i tillegg markert med soldater i tidsriktige uniformer under seremonien og dagen forøvrig. Du kan lese hele talen til Solberg på Regjeringens nettsider (lenke nederst i denne artikkelen).

Etter Solberg var det tid for «Soldatenes Tale» før selve medaljeseremonien startet. Seremonien startet med at Brændeland og Vikebø ble kalt frem for å motta sine Krigskors med sverd fra H.M. Kong Harald. Utdelingen fortsatte med medaljer av lavere valør, St. Olavsmedaljen med ekegren, Krigsmedaljen og Forsvarets Innsatsmedalje med rosett.

Det spesielle med dagens tildeling var at Vikebø også ble tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren og han måtte således opp til podiet to ganger. Tildelingene av begge disse medaljene gjør Vikebø til den høyest dekorerte etter andre verdenskrig.

Mottakerne av Krigskorset med sverd fikk medaljene overrakt av H.M. Kongen, mens Forsvarsministeren leste fra tildelingsdokumentene under overrekkelsen. De øvrige mottakerne fikk sine medaljer overrakt av Forsvarssjef Bruun-Hanssen. Gratulerer til alle mottakerne med velfortjent heder.

Følgende medaljer ble utdelt under seremonien:

Krigskorset med sverd

 • Oblt. Kåre Emil Brændeland
 • Lt. Aleksander Hesseberg Vikebø

St. Olavsmedaljen med ekegren

 • Lt. Aleksander Hesseberg Vikebø
 • Maj. Svend Roger Ovenstad
 • Maj. Ole-Christian Emaus
 • Rm. Herman Eldorhagen
 • Fen. Espen Høilund
 • Fen. Kevin Haug Lamptey

Krigsmedaljen

 • Oblt. Torgeir Mørkved
 • Maj. Ole-Christian Emaus
 • Or.Kap. Rolf-Erik Hovland
 • Rm. Marius Kristiansen

Forsvarets Innsatsmedalje med rosett

 • Vpl. Maj. Petter Kjendli
 • Vpl. Korp. Magnus Harang

Det ble i tillegg til de ovennevnte medaljer også tildelt flere medaljer i en lukket/skjermet seremoni på Akershus Slott. Noen av mottakerne som ble tildelt medaljer i den åpne seremonien har tidligere vært skjermet og ikke tidligere offentliggjort.

Drilloppvisning og demonstrasjon av Forsvarets Spesialstyrker

Etter at hovedseremonien var avsluttet hadde HMKG’s drilltropp en oppvisning på festningsplassen. Disse ble avløst av fallskjermhopping og rappellering fra helikopter av Forsvarets Spesialstyrker. En vel gjennomført markering for både gamle og nye veteraner i tillegg til velfortjent heder til de som mottok medaljer for særlig innsats.

Du finner enda flere bilder i vårt bildearkiv!

Legg igjen en kommentar