Krigskorset.no var tilstede på Akershus Festning i dag 8. mai for å dekke Frigjøringsdagen / veterandagen. Det var flere minne-seremonier og kransenedleggelser gjennom hele dagen, samt åpning av ny utstilling om internasjonale operasjoner på Forsvarsmuseet.

Under medaljeseremonien ble det utdelt totalt 20 medaljer (ingen Krigskors). Det ble bla. delt ut to St. Olavsmedaljer med ekegren og fem Krigsmedaljer (hvorav én med stjerne). I tillegg ble flere personer tildelt Forsvarets medalje for Edel Dåd, samt den nye utgaven av Forsvarets Innsatsmedalje med rosett.

Kransenedleggelse på Retterstedet

Frigjøringsdagen / Veterandagen 2012 på Akershus Festning startet med flaggheising klokken 8. Et kvarter senere var dagens første markering da det var nedleggelse av krans på Retterstedet som ligger like ved Hjemmefrontsmuseet inne på Akershus Festning.

Ved markeringen var hele forsvarsledelsen og flere veteraner og tilhørere tilstede. Stortingspresident Dag Terje Andersen holdt tale til minne om de som hadde blitt henrettet av okkupasjonsmakten i krigsårene 1940-45 før det ble lagt ned krans på monumentet.

Kransenedleggelse på Nasjonalmonumentet

Klokken ni var H.M. Kong Harald og Statsminister Jens Stoltenberg tilstede for å legge ned krans ved Nasjonalmonumentet. Stoltenberg holdt tale hvor han innledningsvis trakk frem 8. mai som en for alltid stolt dag i vårt lille lands historie, symbol på frihet, ett fritt folk og ett åpent demokrati. Han fortsatte talen med å takkee veteraner som hadde tjent konge, folk og fedreland. Han fremhevet kong Haakon VII og Kronprins Olav som viktige symboler på folkets vilje og soldatenes mot i krigsårene 1940-45.

Stoltenberg trakk frem Gunnar Sønsteby som en av dem som har vært med helt siden krigsutbruddet i 1940. Statsministeren sa at Sønsteby har viet sitt liv til demokratiet med en vilje til frihet under krigen og en evne til forsoning etter. Han tok med at Sønsteby for sin livslange innsats nylig ble første mottaker av Forsvarets Hederskors, før han avsluttet med at «La oss i dag takke og hylle Gunnar Sønsteby».

Statsministeren fortsatte med at vi samles på denne dagen for å markere en takk til alle veteraner og deres innsats for vår felles visjon, en tryggere verden. Denne visjonen hadde vært med oss helt siden opprettelsen av Tysklandsbrigaden og frem til nåværende innsats i land som Afghanistan. Statsministeren berømmet alle de veteraner som har påtatt seg risiko for å skape et bedre liv for andre.

Stoltenberg tok også med at øvelse på militære ferdigheter kan være farlig. De døde fra den tragiske Hercules-ulykken tidligere i år ble nevnt i denne sammenheng. Vi skal minnes alle falne, ute og hjemme, sa Statsministeren. Han trakk også frem de som sliter med senskader etter å ha deltatt i internasjonale operasjoner og at de fortjener å bli tatt vare på. Det er vårt ansvar, sa Stoltenberg.

Statsministeren sa at det det er viktig å gjøre ære på veteraner. Soldat og veteran er hedersbetegnelser. Han avsluttet med å trekke frem 22. juli som et eksempel på hvor sårbar frihet og demokrati er og at dette aldri kan tas for gitt.

Åpning av INTOPS-utstillingen

En ny utstilling som tar for seg norsk innsats i internasjonale operasjoner etter slutten på andre verdenskrig ble åpnet på Forsvarsmuseet. Utstillingen skal være permanent. Tilstede under åpningen var bla. H.M. Kong Harald V, Statsminister Stoltenberg og Forsvarsminister Barth Eide som holdt tale hvor han blant annet sa: «Vi har mange å takke. Vi har mange helter vi ønsker å hedre. En måte å gjøre dette på er å fortelle historien bak noen av de mange internasjonale operasjonene Norge har deltatt i. Utstillingen INTOPS her ved Forsvarsmuseet som vi åpner i dag, er en beretning om en viktig del av norsk historie jeg håper vil engasjere.»

Barth Eide avsluttet talen med «Mitt ønske og håp er at denne utstillingen likevel skal skape gjenkjennelighet på det personlige plan. Alle mest håper jeg at veteranens innsats settes inn en verdig ramme. Det skylder vi dere».

Åpen dag og kransenedleggelser i Minnelunden

Klokken 12 smalt det i salutter fra kanonene på Akershus Festning. Åpen dag på festningen betød mange interessante ting å se for store og små, herunder skip, helikoptre, stridsvogner og mye annet militært utstyr. Været var bedre enn forventet, men pga at årets frigjøringsdag falt på en hverdag var besøket noe mindre enn året før, uten at det la en demper på stemningen blant de likevel mange oppmøtte.

Kransenedleggelse i Minnelunden

Klokken 12:15 var det kransenedleggelse og tale ved Forsvarssjef Sunde i Minnelunden på Akershus Festning. Under sine tale sa Sunde bla. at «Når vi er samlet her i Minnelunden, er det for å markere at noen av våre soldater gjorde nettopp det – de ga sitt liv i tjenesten. Vi gjør vårt ytterste for at soldatene våre skal stå best mulig rustet til å møte de utfordringer de kan stå overfor når vi blir kalt til innsats for nasjonen. Risikofritt vil det imidlertid aldri kunne bli».

Sunde fortsatte med å minnes de falne fra Hercules-ulykken og fremheve verdien og viktigheten av alle de som gjør en innsats. Forsvarssjefen trakk frem det store arbeidet som nå gjøres og har blitt gjort for å bedre situasjonen for veteraner, og han uttalte i denne sammenheng at «Det å støtte våre veteraner på en god måte handler om vår og samfunnets troverdighet».

Forsvarssjefen avsluttet talen med «Soldatene i internasjonale operasjoner tjenestegjør på vegne av Norge. De gjør en svært viktig jobb med stor personlig risiko, det er samfunnets ansvar å gi dem den støtten de fortjener. De representerer de samme verdiene som gjorde at våre fedre og bestefedre sloss for Norges frihet under andre verdenskrig, verdier som ble videreført av de som stod på vakt under den kalde krigen. De er vår garanti for at vi aldri mer får oppleve 9. april. Veteranene vil alltid være våre soldater og de er våre verdiers voktere. For alt vi er og alt vi har».

Drilloppvisning, overflyvning og medaljeseremoni

Klokken 14:30 holdt 3. Gardekompani en imponerende drill- og musikkoppvisning på Festningsplassen. Det var samtidig flere andre arrangementer, herunder oppvisning fra Forsvarets Hundeskole m.m. Klokken 15:28 var det overflygning av fire F-16 jagerfly, før man klokken 15:30 startet med det som for mange kanskje var dagens høydepunkt, utdeling av medaljer til totalt 20 mottakere.

Alle medaljemottakerne samlet (Bilde: Krigskorset.no)

Det var Forsvarssjef Harald Sunde og Forsvarsminister Espen Barth Eide som stod for utdelingen av medaljer til soldatene og de etterlatte. Barth Eide holdt tale hvor han bla. påpekte at «Dekorasjoner og medaljer er en helt sentral del av anerkjennelsen for fremragende innsats i krig og i krevende operasjoner på vegne av Norge. De befester og fremhever oppdragets eller hendelsens legitimitet, noe som er vesentlig for alle som har deltatt i utførelsen».

Følgende personer mottok medaljer:

St. Olavsmedaljen med ekegren

 • Lt. Vegard Riibe Punsvik
 • Brig. Torgeir Gråtrud

Krigsmedaljen

 • Lt. Christian Lian (Med 1 stjerne. Post mortem)
 • OK Frode Singstad
 • KL Tommy Olsen
 • Fenr. Henrik Krogseth Jahre
 • Fenr. Fredrik Femtehjell Friberg

Forsvarets medalje for Edel dåd

 • Fenr. Simen Tokle (post mortem)
 • Lt. Thomas Victor Nysted
 • Kl. Andreas Solhaug

Forsvarets innsatsmedalje med rosett

 • Kvm. Kim Erik Lie Andresen
 • Fenr. Peder Andreas Borge
 • Lt. Ari Brox
 • Lt. Joachim Braathen
 • Kvm. Robert Kjørstad Edvardsen
 • Lt. Knut Morten Elden
 • Gren. Eric Christopher Glenjen
 • Kvm. Magnus Moe
 • Fenr. Lars Nikolai Øimoen
 • Lt. Johan Fulford

Mottakerne og de etterlatte ble overrakt de respektive medaljer av Forsvarssjefen, mens Forsvarsminister Barth-Eide leste opp fra tildelingsdokumentet. En verdig og fin tildelingsseremoni. Gratulerer til alle mottakerne.

Tale ved Max Manus-statue og konsert

Etter medaljeutdelingen fortsatte dagen med bla. tale av Krigskors-mottaker Jørg Lian ved Max Manus-statuen. Lian som i fjor mottok Krigskorset med sverd, Norges høyeste utmerkelse, sa i sin tale at det er vår plikt å huske historiene til alle de modige kvinner og menn som i farens stund har valgt å være aktive, ta et skritt frem for å kjempe for et fritt Norge.

Lian sa i sin tale at «Det er mange likheter også på det praktiske plan mellom krigens motstandsmenn og kvinner, og oss som ivaretar operasjoner i utlandet på vegne av Norge. Den kunnskap de den gang tilegnet seg og de erfaringer de gjorde seg, er direkte overførbare til situasjoner vi opplever i tjeneste i utlandet i dag».

Jørg Lian

Han fortsatte ved å trekke linjene fra den aktive motstanden unde krigsårene til de erfaringene alle veteraner i ulike konflikter har med seg: «Jeg opplever en taus forståelse og forbrødring uten utveksling av ord. Jeg opplever at selv om våre krigserfaringer er adskilt med rundt 70 år, har vi noe til felles. Vi er krigsveteraner, og står fram for Kongeriket når det kreves. Det er vår oppgave».

Lian la etter talen ned krans på statuen av Max Manus.

Dagen på Akershus Festning fortsatte med feltkonsert av Stabsmusikken og konsert ved Karpedammen hvor kjente norske artister deltok, heriblant Donkeyboy og Bertine Zetlitz.

Årets veterandag / frigjøringsdag var et godt gjennomført og verdig arrangement. Værgudene gjorde også sin innsats for å gi dagen en flott ramme til glede for store og små. Det tydelige fokuset på veteraner og soldater som har kommet de siste årene er svært gledelig og et tydelig satsningsområde både innad i forsvaret og i den forsvarspolitiske ledelsen.

Du finner enda flere bilder i vårt bildearkiv!

Legg igjen en kommentar