Artikkelserien «Mottakere av Krigskorset» ønsker å gi litt mer informasjon om den enkelte mottaker.
I presentasjonene vil vi forsøke å vise frem unike bilder av mottakerens Krigskors, medaljer, uniformer eller annet dersom dette er tilgjengelig. Alle opplysninger er forsøkt kvalitetssikret best mulig, men oppdager du feil, vennligst ta kontakt med oss.


Erik-Ørn Gjems-Onstad ble født 22. februar 1922 i Oslo. Han var sønn av Olaf Andreas Gjems-Onstad og Ågot Urbye.

I aprildagene i 1940 var Gjems-Onstad artiumsstudent i Oslo. Han ble vekket av tyske fly og syklet fra Hvalstad til Katedralskolen i Oslo. Gjems-Onstad ble vitne til at tyske avdelinger marsjerte nedover Karl Johans gate, og Gjems-Onstad mente at personen på det berømte bildet av en person med en sykkel er han selv, ikke Gunnar Sønsteby.

Erik Gjems-Onstad

Gjems-Onstad forsøkte tidlig å komme med i den militære motstands-kampen, men ble avvist på grunn av sin unge alder. Han startet likevel tidlig med illegalt arbeid og kom seg i februar 1941 over grensen til Sverige. Etter et fengselsopphold der kom han seg videre til England.

Gjems-Onstad ble i England medlem av det etterhvert så kjente Norwegian Independence Company No. 1 (Kompani Linge). Han fikk graden sersjant i 1943, men ble senere forfremmet til fenrik i 1944.

Han deltok i operasjon LARK (en organisasjon som foresto organiseringen av hjemmestyrkene i Trøndelag) som radiotelegrafist, og ble senere leder av samme organisasjon. Som leder av LARK var han også leder for MILORG i Trøndelag.

Tidlig i 1944 fikk Gjems-Onstad ordre om å starte opp organisasjonen DURHAM. Dette var en hemmelig organisasjon som stod for psykologisk krigføring / propaganda mot de tyske styrkene. Han ledet også flere sabotasje-aksjoner mot jernbanen vinteren 1945 og var ved frigjøringen på oppdrag i Troms, hvor han foresto overgivelsen av tyske styrker.

Etter krigen var Gjems-Onstad aktiv i Heimevernet. Han tok juridisk embetseksamen og ble høyesterettsadvokat. Han var en av initiativtakerne til sykkelløpet «Den store styrkeprøven», som fortsatt arrangeres hvert år mellom Trondheim og Oslo. Han deltok selv mange ganger og var i tillegg formann i Norges Cykleforbund (1959-65).

Gjems-Onstad var aktiv politiker og medstifter av Anders Langes Parti. Han ble innvalgt på Stortinget i 1973, men senere eksludert fra partiet. Som forsvarsadvokat gjorde Gjems-Onstad seg etterhvert bemerket da han forsvarte flere fremtredende innvandringsmotstandere. Han ga selv uttrykk for sin motstand mot innvandring og ble svært omstridt på grunn av dette.

Gjems-Onstad var aktiv i samfunnsdebatten og skrev flere bøker om både sine opplevelser fra krigen, samt aktuelle temaer i både inn- og utland. Han var også redaktør av boken «Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren» som ble utgitt i 1995.

Erik-Ørn Gjems-Onstad døde 18. november 2011 etter kort tids sykeleie.

Utmerkelser
For sin innsats under krigen mottok Gjems-Onstad en rekke medaljer:

  • Krigskorset med sverd (Norge)
  • St. Olavsmedaljen med ekegren (Norge)
  • Deltagermedaljen (Norge)
  • Haakon VII’s 70-årsmedalje (Norge)
  • Member of the British Empire (MBE) (England)
  • 1939-1945 Star (England)
  • Defence Medal (England)
  • War Medal 1939-45 (England)
  • Forsvarsmedaljen med tre stjerner (Norge)

Fakta

Fullt navn: Erik-Ørn Gjems-Onstad
Født: 22. februar 1922, Oslo
Død: 18. november 2011, Bærum

Tildeling av Krigskorset med sverd: 7. mars 1947 i Statsråd

Legg igjen en kommentar