Artikkelserien «Mottakere av Krigskorset» ønsker å gi litt mer informasjon om den enkelte mottaker.
I presentasjonene vil vi forsøke å vise frem unike bilder av mottakerens Krigskors, medaljer, uniformer eller annet dersom dette er tilgjengelig. Alle opplysninger er forsøkt kvalitetssikret best mulig, men oppdager du feil, vennligst ta kontakt med oss.


Hugo Conrad Munthe-Kaas ble født 3. februar 1922 i Tromsø.

Munthe-Kaas meldte seg til tjeneste for IR16 i 1940, til tross for at han på tiden var to år for ung for verneplikten. Han tjenestegjorde under kampene ved Narvik, som blant annet skarpskytter, frem til kapitulasjonen.
 
Etter kapitulasjonen begynte Munthe-Kaas med motstandsarbeid. Han drev blant annet med etterretningsarbeid i Trondheim før han reiste over til Storbritannia i 1942. Han reiste med båten «Sigalos» med Leif A. Larsen som skipper. Med på turen var også blant andre Kristian Fougner.

Hugo Conrad Munthe-Kaas på Lapphaugen i 1995. Bilde: Wikipedia

Både Fougner og Larsen fikk, i tillegg til Munthe-Kaas, Krigskorset for sin innsats under krigen.

Munthe-Kaas gjennomgikk trening i Storbritannia og gjennomførte gjennom krigsårene flere operasjoner til det okkuperte Norge, både med fly og ubåt. Han var sentral i flere kjente operasjoner, herunder opprettelsen av radiostasjonen «LIBRA» og deltaker på bla. operasjonene «Upsilon» og «Upsilon III». Under «Upsilon III» var et av delmålene å redde to norske og to franske soldater som hadde blitt etterlatt under forrige tokt.

For redningen ble Munthe-Kaas høyt dekorert med både franske og britiske utmerkelser, i tillegg til det norske Krigskorset med sverd.

Våren 1944 meldte Munthe-Kaas seg til tjeneste Sjøforsvaret. Han deltok som en del av sjøforsvarsstyrken under D-dagen, 6. juni 1944, om bord på MTB 627.

Hugo Conrad Munthe-Kaas

Munthe-Kaas fortsatte i Forsvaret også i årene etter krigen. Han var fra 1950-52 Norges militærattaché i Storbritannia. Han var senere sjef for Garnisonen i Sør-Varanger, gjorde tjeneste i Supreme Allied Commander Europe og FN-styrkene i Kongo. I 1969 ble han sjef for Hærens fallskjermjegerskole på Trandum.

For sin innsats under Upsilon III ble sersjant Munthe-Kaas av kongen i statsråd 2. juli 1943 hedret med Krigskorset med sverd. Innstillingen om tildeling omtalte særlig innsatsen for å redde de to franske og to norske soldatene under operasjonen med den franske ubåten «Junon». Diplomet som medfølger Krigskorset ble besluttet påskrevet «For særlig fortjenstfull innsats i forbinnelse med hemmelig militær virksomhet.» Av Frankrike ble han hedret med utnevnelse til ridder av Æreslegionen og ble tildelt Croix de Guerre med bronsepalme. I 1943 ble han tildelt den britiske Distinguished Service Medal, en utmerkelse han ble dekorert med av First Sea Lord John Cunningham.

Utmerkelser

Munthe-Kaas ble i løpet av andre verdenskrig også tildelt de britiske Atlantic Star med spenne, 1939–1945 Star, Defence Medal og War Medal. For innsatsen under andre verdenskrig fikk har også norske utmerkelsene Krigsmedaljen, Deltagermedaljen med rosett og Haakon VIIs 70-årsmedalje. I forbindelse med 50-årsjubileet for landgangen i Normandie ble han tildelt Den franske minnemedaljen for krigen 1939–1945.

Munthe-Kaas’ uniform og medaljerekke. Krigsskolen, Oslo. Bilde: Krigskorset

For innsatsen etter krigen ble Munthe-Kaas tildelt FNs medalje for ONUC-operasjonen i Kongo, Forsvarsmedaljen med to stjerner og Vernedyktighetsmedaljen med tre stjerner.

I alt ble Munthe-Kaas’ tildelt 17 militære utmerkelser for sitt virke under og etter andre verdenskrig. I 2008 donerte han sine utmerkelser til Krigsskolen i Oslo.

«Hvis du møter veggen, så kan du alltid klatre over, gå rundt, grave deg under eller slå deg gjennom» – Hugo Munthe-Kaas

Fakta

Fullt navn: Hugo Conrad Munthe-Kaas
Født: 3. februar 1922 (Tromsø)
Død: 19. mars 2012 (Oslo)

Tildeling av Krigskorset med sverd: 2. juli 1943

Legg igjen en kommentar