Artikkelserien «Mottakere av Krigskorset» ønsker å gi litt mer informasjon om den enkelte mottaker.
I presentasjonene vil vi forsøke å vise frem unike bilder av mottakerens Krigskors, medaljer, uniformer eller annet dersom dette er tilgjengelig. Alle opplysninger er forsøkt kvalitetssikret best mulig, men oppdager du feil, vennligst ta kontakt med oss.


Kristian Fougner ble født 21. april 1919 i Halden.

Ved krigens utbrudd hadde Fougner gjennomført sin militærtjeneste (befalsutdanning – 60 dager) ved Kjeller flyplass utenfor Oslo. Han var student ved Norges tekniske høgskole i Trondheim (NTH) og studerte for å bli Maskiningeniør. Fra 10. april (dagen etter angrepet på Norge) tjenestegjorde Fougner ved grensen til Sverige, først ved Flyverskolen og deretter for ambassaden i Stockholm. Etter fire ukers tjeneste returnerte han til Trondheim og kom med i motstandsarbeidet. Fra høsten 1941 var han delaktig i den illegale presse.

Fougner ble rekruttert av SIS (Secret Intelligence Service) som organiserte etteretningsarbeid i Norge ila. 1940. 9. april 1942 dro Fougner til Shetland sammen med blant andre Hugo Munthe-Kaas. De dro med båten «Sigalos» som ble ført av Leif Andreas Larsen. Både Munthe-Kaas og Larsen (2 ganger) mottok også Krigskorset for sin innsats under krigen. Munthe-Kaas og Fougner ble i tillegg tildelt medaljen samme dag.

I Storbritannia fikk Fougner opplæring innen radiotelegrafi og returnerte til Norge, nærmere bestemt Brattvær, den 7. mai samme år. Han tok seg videre til Trondheim og etablerte radiostasjonen LEPORIS som hadde i oppdrag og sende etterretningsopplysninger om det tyske slagskipet Tirpitz. Tirpitz lå på denne tiden i Trondheimsfjorden og opplysningene var viktige for de allierte.

Fougners medaljer og dokumenter. Bilde: Krigskorset.no

30. oktober 1942 ble NTH i Trondheim omringet av personell fra den tyske okkupasjonsmakten, men Fougner og hans medsammensvorne Knut Alming og Erik Storsveen klarte å komme seg unna. De tok seg deretter over grensen til Sverige og Stockholm. Fougner fortsatte det illegale arbeidet og reiste flere ganger mellom Norge/Sverige og Storbritannia i krigsårene. Han var sentral i opprettelsen av flere hemmelige radiosendere og arbeidet med å holde disse i operativ drift.

Utmerkelser
For sin innsats under krigen mottok Fougner Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset, den 2. juli 1943. Han ble i tillegg tildelt det britiske Distinguished Service Cross samme år. Fra tildelingsdokumentet står det å lese at Krigskorset er tildelt «For særlig fortjenstfull innsats i forbinnelse med hemmelig militær virksomhet». Fougner ble overrakt medaljen av Kong Haakon personlig under en audiens på ambassaden i London.

Fakta

Fullt navn: Kristian Fougner
Født: 21. april 1919, Halden
Død: 30. august 2012, Oslo

Tildeling av Krigskorset med sverd: 2. juli 1943

Legg igjen en kommentar