Artikkelserien «Mottakere av Krigskorset» ønsker å gi litt mer informasjon om den enkelte mottaker.
I presentasjonene vil vi forsøke å vise frem unike bilder av mottakerens Krigskors, medaljer, uniformer eller annet dersom dette er tilgjengelig. Alle opplysninger er forsøkt kvalitetssikret best mulig, men oppdager du feil, vennligst ta kontakt med oss.


Eiliv Austlid ble født 6. mai 1899 i Ullensvang.

Da krigen brøt kom til Norge i 1940 ble kaptein Eiliv Austlid satt som leder for et dårlig utstyrt kompani på 40 mann. Kompaniet fikk ansvaret for å beskytte regjeringen under flukten mot Dombås etter tyskernes angrep på Norge i april 1940.

Ved Hagevollen, nord for Dovre, ble kaptein Austlid skutt og drept av tyske soldater. I kjent norsk krigslitteratur, herunder i bøkene «Krigen i Norge» og i Trygve Lies memoarer som kom ut etter krigen, ble Austlid fremstilt som uaktsom og dårlig til å bedømme situasjonen som igjen førte til at han ble drept i et tysk bakholdsangrep. For å ha falt i kamp ble han tildelt den norske Krigsmedaljen 31. oktober 1946.

På midten av 1980-tallet trykket avisen Dagningen en serie artikler om kampene på Dovre. Dette ble starten på å finne sannheten bak hendelsene som førte til at Austlid falt den 15. april 1940. De nye opplysningene tilsa at de tyske soldatene allerede var oppdaget, og Austlid ønsket å sende en fortropp. Austlid skal ha blitt kommandert av Trygve Lie til å rykke frem uten fortropp med ordene: «Det har vi ikke tid til. Dere som tilhører Norges elitekompani, skal være redde for noen forfrosne tyskere, det er for galt. Bare kjør igjennom.»

Eiliv Austlid

Med regjeringen i bil kun kort avstand bak ble Austlid og hans menn angrepet. Austlid beordret et motangrep på tyskerne, vel vitende om at hvis de hadde valgt å overgi seg, ville den norske regjeringen bli tatt til fange. Han fikk med seg fem-seks frivillige fra kompaniet og stormet frem over et åpent jorde for å angripe den tyske stillingen. Denne handlingen først til at regjeringens biler fikk mulighet til å komme seg i sikkerhet. Helt opp i den tyske stillingen ble Austlid truffet, falt om og døde.

«Det har vi ikke tid til. Dere som tilhører Norges elitekompani, skal være redde for noen forfrosne tyskere, det er for galt. Bare kjør igjennom» – Trygve Lies ordre til Austlid

Kampen for å «renvaske» Austlid tok mange år. Forslaget om tildeling av Krigskorset til Austlid ble først fremmet i 2002, men det skulle ta ytterligere sju år før Kongen i Statsråd tildelte Eiliv Austlid Krigskorset med sverd, post mortem. Austlid ble således den første mottaker av Krigskorset etter at det ble gjeninnført i 2009.

Ved en høytidelig seremoni i Fanehallen på Akershus festning 24. mars 2010 ble Krigskorset med sverd og diplom overrakt de etterlatte ved datteren Gunnhild Oppigard Austlid og sønnene Hallvard og Bjørnar Austlid. Tilstede var representanter fra både regjering og forsvar. Du kan lese mer om utdelingsseremonien i vår artikkel «Utdeling av Krigskorset med sverd til Eiliv Austlid«.

Austlids medaljer ble donert til Krigsskolen i 2010.

Du kan lese mer om kaptein Austlids historie i bøkene «Kampen» og «Kongens Nei». Se mer om bøkene under «Litteratur». Man finner også informasjon på nettstedet www.kapteinaustlid.no.

Fakta

Fullt navn: Eiliv Austlid
Født: 6. mai 1899, Ullensvang
Død: 15. april 1940, Dombås

Tildeling – Krigskorset med sverd: 2. oktober 2009


Legg igjen en kommentar