Artikkelserien «Mottakere av Krigskorset» ønsker å gi litt mer informasjon om den enkelte mottaker.
I presentasjonene vil vi forsøke å vise frem unike bilder av mottakerens Krigskors, medaljer, uniformer eller annet dersom dette er tilgjengelig. Alle opplysninger er forsøkt kvalitetssikret best mulig, men oppdager du feil, vennligst ta kontakt med oss.


Charles Oluf Herlofson ble født 28. mars 1916 i Oslo.

Herlofson reiste noen år i handelsflåten før han startet på sin militære utdanning i Norge. Han var ferdig utdannet sjøoffiser i 1939, like før krigens utbrudd. Som offiser deltok han i kampene da Norge ble invadert av tyske styrker og tok seg deretter over til Storbritannia.

I Storbritannia var Herlofson tjenestegjørende ved den Norske MTB-avdelingen (Motortorpedobåt). Han deltok på flere tokt mot kysten av det okkuperte hjemlandet.

I innstillingen til Krigskorset stod det som begrunnelse at Herlofson «som Flotillesjef ved M.T.B. å ha vist mot og fremrakende leder-egenskaper særlig under kamp med fienden den 23. – 24. desember 1944».

Sjefen for Shetlandsavdelingen skrev i sin innstilling at «Kapteinløytnant Herlofson er flotillasjef og har som sådan utført et glimrende arbeid. Han har ved mange anledninger utvist enestående dyktighet og mot. Avdelingssjefen skriver om han: «Han ledet sin styrke gjennom meget vanskelige farvann uten kjentmann, kom uoppdaget inn i leden og der torpederte en fiendtlig «M» class mine sweeper eller destroyer. Etter torpedoangrepet ledet han angrep på en fiendtlig vaktpost».

Charles Oluf Herlofson

Operasjonen det refereres til var et tokt i 1944 hvor Herlofson hadde ledet et vellykket angrep på en tysk destroyer i norsk farvann og fiendtlige anlegg på land og returnert til Shetland uten tap av egne styrker.

Herlofson ble tildelt Krigskorset enda en gang (sverd nummer 2) i 1949. I denne innstillingen er det en liste over vellykkede operasjoner som hadde blitt utført i perioden mars 1943 til mars 1945 «hvorunder store tap ble påført fiendens handelsmarine og sjøstridskrefter».

Etter krigen gjorde Herlofson videre tjeneste i Sjøforsvaret. Han deltok i 1955-58 sammen med flere norske offiserer under utviklingen av Etiopias sjøforsvar, herunder som sjef for den etiopiske sjøkrigsskolen. Han returnerte deretter til Norge og hadde stillinger i det norske sjøforsvaret. Han fungerte som assisterende forsvarsattaché i Washington D.C. og i 1969 ble han utnevnt til sjef for Sjøkrigsskolen. Herlofson ble Generalinspektør for Sjøforsvaret i 1976 med rang av Kontreadmiral. Han pensjonerte seg i 1981.

Stor gruppe: Krigskorset med to sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren, Krigsmedaljen med stjerne, Deltakermedaljen med rosett, Haakon VII’s 70-årsmedalje, Legion of Merit (Officer), Keiser Menelik IIs Orden (Etiopia), Distinguished Service Cross og Dronning Elisabeth IIs Kroningsmedalje (Storbritannia).

Liten gruppe: Krigskorset med to sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren, Krigsmedaljen med stjerne, Deltakermedaljen med rosett, Haakon VII’s 70-årsmedalje, Legion of Merit (Officer), Keiser Menelik IIs Orden (Etiopia), Distinguished Service Cross, Atlantic Star (Storbritannia), Dronning Elisabeth IIs Kroningsmedalje (Storbritannia) og Avizordenen (Portugal).

Utmerkelser
For sin innsats under og etter krigen mottok Herlofson en rekke medaljer og ordener. Noen av de viktigste var:

  • Krigskorset med to sverd (Norge)
  • St. Olavsmedaljen med ekegren (Norge)
  • Krigsmedaljen med stjerne (Norge)
  • Legion of Merit (USA)
  • Keiser Menelik IIs Orden (Etiopia)
  • Distinguished Service Cross (Storbritannia)

Han var i tillegg Kommandør av Den Kgl. Norske St. Olavs Orden.

Fakta

Fullt navn: Charles Oluf Herlofson
Født: 28. mars 1916, Oslo
Død: 4. desember 1984

Tildeling av Krigskorset med 2 sverd: Krigskorset i 1945. Sverd nummer 2 i 1949.

Legg igjen en kommentar