Artikkelserien «Mottakere av Krigskorset» ønsker å gi litt mer informasjon om den enkelte mottaker.
I presentasjonene vil vi forsøke å vise frem unike bilder av mottakerens Krigskors, medaljer, uniformer eller annet dersom dette er tilgjengelig. Alle opplysninger er forsøkt kvalitetssikret best mulig, men oppdager du feil, vennligst ta kontakt med oss.


Jens-Anton Poulsson ble født 27. oktober 1918 på Rjukan i Tinn kommune. Foreldrene var Jens Jørgensen Poulsson og Vivil Lange.

Poulsson vokste opp i Rjukan. Han var interessert i friluftsliv, jakt og turer i fjellet. Dette var trolig et godt grunnlag da han, etter examen artium, i 1939 startet på befalsutdanning ved 2. Divisjons befalsskole, forlagt i Fredrikstad. Ved krigens utbrudd deltok han under felttoget i Østfold i april 1940. Hans avdeling kom aldri kamp, men ble beordret over til Sverige den 14. april 1940. I 1941 tok han seg igjen over grensen til Sverige og tilbakela en svært lang reise som tok han via flere verdensdeler, før han kom seg til Storbritannia senere samme året.

I England ble Poulsson med i Norwegian Independent Company 1 (Kompani Linge) og fikk kursing i blant annet sabotasje og etteretnings-tjeneste. Han fikk den militære graden fenrik og ble sjef for frampartiet med kodenavn «Grouse» ved tungtvannsaksjonen på Vemork i 1942-43.

Poulsson og laget skulle ta i mot gliderne med britiske spesialsoldater som skulle sprenge Norsk Hydros fabrikk. Aksjonen endte med tragedie da gliderne styrtet og flere av soldatene omkom. De som overlevde ble drept av tyske soldater. En ny aksjon bestående av norske soldater (kodenavn Gunnerside) ble iverksatt og denne gangen gikk det bedre.

Den 27. februar 1943 hadde de et vellykket anslag mot tungtvannsfabrikken på Vemork. Et anslag som av mange blir regnet som en av krigens mest vellykkede sabotasjeaksjoner. Før aksjonen hadde Poulsson og hans menn tilbrakt månedsvis på den ugjestmilde Hardangervidda. Tilgang på villrein som mat var essensielt for at soldatene overlevde de kalde månedene.

Etter aksjonen dro Poulsson igjen tilbake til England. Han fikk ytterligere kursing ved SOE (Special Operations Executive). I oktober 1944 ble han sluppet i fallskjerm over Hardangervidden. Ordrene var å beskytte norske industrianlegg og kraftverk mot eventuell tysk ødeleggelse i krigens siste dager. Operasjonen hadde fått kodenavnet «Sunshine». Poulsson var i utgangspunktet nestleder etter major Leif Tronstad, men overtok som leder da Tronstad ble skutt og drept av en NS-mann i mars 1945. Han fungerte også som sjef for D-16 avdelingen av Milorg til krigens slutt.

Etter krigen fortsatte Poulsson i det Norske forsvaret. Han gjennomførte offiserskurs i USA og Forsvarets Høgskole i 1966. Han hadde blant annet følgende stillinger/verv:

 • Sjef for den dansk-norske FN bataljonen i Gaza (DANFOR, UNEF) i 1960
 • Sjef for Hans Majestet Kongens Garde i årene 1961-65
 • Nestkommanderende ved Brigaden i Nord-Norge 1967-68
 • Sjef for Inf. Regiment nr. 3 1980-82

Etter sin yrkesaktive karriere dyrket Poulsson sine hobbyer, jakt og fiske, på sin egen eiendom på Hardangervidda. Han var i 1948 med i filmen «Kampen om Tungtvannet» hvor han spilte seg selv.
Han har også gitt ut boken «Tungtvannssabotasjen – Kappløpet om Atombomben».

Paraderekke: Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren, Deltakermedaljen med rosett, Haakon VII’s 70-årsmedalje, Ridder av Dannebrogordenen, Medal of Freedom with Bronze Palm, Ridder av Æreslegionen (Frankrike), Croix de Guerre avec Palme, UNEF-medaljen og Distinguished Service Order (DSO).

Medaljebånd: Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren, Deltakermedaljen med rosett, Haakon VII’s 70-årsmedalje, Ærestegnet for Fortjenster (Østerrike), Leopold IIs Orden (Belgia), Ridder av Dannebrogordenen, Medal of Freedom with Bronze Palm, Ridder av Æreslegionen (Frankrike), Croix de Guerre avec Palme, Distinguished Service Order (DSO), The 1939-1945 Star (England), Iranske Løvens og Solens Orden, Tunisiske Republikkens Orden, Republikken Italias Fortjenstorden, Jugoslavisk Orden (Fortjenstorden 2. klasse?), UNEF-medaljen, Skarpskyttermerket i gull & Norges Skytterforbunds Hederstegn.

Poulsson døde 2. februar 2010 og ble bisatt ved Uranienborg kirke 15. februar 2010. H.M. Kong Harald V var tilstede under seremonien.

Utmerkelser
For sin innsats under krigen mottok Poulsson en rekke medaljer og ærebevisninger. Noen av de viktigste var:

 • Krigskorset med sverd (Norge)
 • St. Olavsmedaljen med ekegren (Norge)
 • Distinguished Service Order (DSO) (Storbritannia)
 • Croix de Guerre avec Palme (Frankrike)
 • Ridder av den Franske Æreslegion (Frankrike)
 • Medal of Freedom with Bronze Palm (USA)
 • Ridder av Dannebrogordenen (Danmark)
 • Ærestegnet for Fortjenster (Østerrike)

Han var i tillegg kommandør av Leopold IIs Orden (Belgia), Republikken Italias Fortjenstorden, Jugoslavisk Fortjenst Orden 2. klasse (?), Den Iranske Løvens og Solens Orden og Den tunisiske Republikkens Orden. Han ble også tildelt FN-medaljen for deltagelse i UNEF I.

Fakta

Fullt navn: Jens-Anton Poulsson
Født: 27. oktober 1918, Rjukan
Død: 2. februar 2010, Oslo

Tildeling av Krigskorset med sverd: 11. juni 1943 ved STS 26, Forrest Lodge (Kompani Linges leir). Tildelt av Kong Haakon VII.

Fikk medaljen samtidig som blant annet Joachim Rønneberg, Max Manus og Gregers Gram.

Legg igjen en kommentar