Artikkelserien «Mottakere av Krigskorset» ønsker å gi litt mer informasjon om den enkelte mottaker.
I presentasjonene vil vi forsøke å vise frem unike bilder av mottakerens Krigskors, medaljer, uniformer eller annet dersom dette er tilgjengelig. Alle opplysninger er forsøkt kvalitetssikret best mulig, men oppdager du feil, vennligst ta kontakt med oss.


Patrick George John Mary Davies Bulfinvar en britisk offiser i hæren som tjenestegjorde under andre verdenskrig.

Bulfin, som kom fra en familie med militære tradisjoner, hadde sin offisersutdannelse fra Royal Military Academy i Sandhurst. Bulfin var sønn av Lieutenant General Sir Edward S. Bulfin som hadde en strålende militær karriere under den 1. verdenskrig.

Bulfin startet sin militære tjeneste i Green Howards i 1925. Han ble forfremmet til kaptein i 1937 og hadde denne graden ved utbruddet av verdenskrigen i 1939. Ved tyskernes angrep på Norge i aprildagene 1940 ble Bulfin sendt, sammen med regimentet, til Gudbrandsdalen for å møte de tyske troppene.

Bulfin utmerket seg i kampene mellom britiske og tyske styrker og for sin innsats mellom 26. april – 1. mai 1940 ble han senere (20. mars 1942 i Statsråd) tildelt Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset med sverd. I innstillingen står hans ledelse av kompaniet beskrevet som: «It was entirely this Offiser’s outstandig example and complete disregard of danger that imbued his Company with such fine fighting spirit and enabled them to carry out all the tasks given to them, so successfully».

Fra venstre: Distinguished Service Order (UK), General Service Medal med tjenestespenner for «Malaya» og «Palestine» (UK), 1939-1945 Star (UK), Italy Star (UK), Defence Medal 1939-45 (UK), War Medal 1939-45 med «Mentioned in Despatches» (UK) og Krigskorset med sverd (Norge).

Bulfin ble forfremmet til midlertidig major i september 1940 og fikk graden fast fra tidlig i 1942. Han ble videre utnevnt til midlertidig oberstløytnant i august 1943 og i perioden frem mot 1944 fungerte han som befalshavende for 1. bataljon Green Howards. Denne avdelingen tjenestegjorde i Italia, hvor Bulfin i januar samme år utmerket seg på nytt og ble tildelt den høythengende britiske utmerkelsen Distinguished Service Order.

Bulfin ble forfremmet til fast oberstløytnant i 1948 og ble i 1951 pensjonert fra aktiv tjeneste. Han fortsatte som reserveoffiser i den britiske hæren i ytterligere 10 år etter pensjonen.

Utmerkelser:
For sin innsats under andre verdenskrig mottok Bulfin en rekke utmerkelser. Noen av de viktigste var:
– Distinguished Service Order (Storbritannia)
– Mentioned in Despatches (Storbritannia)
– Krigskorset med sverd (Norge)

Patrick Bulfins utmerkelser kan ses på «The Green Howards Reg. Museum» i Richmond, North Yorkshire.

Fakta

Fullt navn: Patrick George John Mary Davies Bulfin
Født: 11. november 1904
Død: Ukjent

Tildeling av Krigskorset med sverd: 20. mars 1942

Legg igjen en kommentar