Artikkelserien «Mottakere av Krigskorset» ønsker å gi litt mer informasjon om den enkelte mottaker.
I presentasjonene vil vi forsøke å vise frem unike bilder av mottakerens Krigskors, medaljer, uniformer eller annet dersom dette er tilgjengelig. Alle opplysninger er forsøkt kvalitetssikret best mulig, men oppdager du feil, vennligst ta kontakt med oss.


Svein Blindheim ble født 29. august 1916 på Voss i Hordaland.

Ved krigens utbrudd tjenestegjorde Blindheim som sersjant i Hæren. Han hadde gjennomgått befalsutdanning i 1937/38 og tidligere gjennomført examen artium i Askim.

9. april dro Blindheim til Oslo for å mobilisere ved sitt regiment IR 2. Her ble han imidlertid avvist, men ble med som frivillig i en improvisert avdeling i Askim hvor han tjenestegjorde som troppssjef. Avdelingen deltok i den harde trefningen ved Fossum bru 12. – 13. april, hvor mange av de norske soldatene falt. Blindheim og de resterende styrkene flyktet inn i Sverige hvor de ble internert frem til sommeren og deretter returnert til Norge.

Vinteren 1941 begynte Blindheim reisen mot Skottland. Reisen var svært lang og gikk bla. gjennom Sverige, Moskva, Ukraina, Odessa, Kaukasus, Teheran, Bombay, Sør-Afrika og Teheran før han ankom Skottland i november samme år. Blindheim ble med i Norwegian Independent Company No. 1 (Kompani Linge).

OSLO 1964 – Major Svein Blindheim. Foto: Ivar Aaserud / Aktuell / Scanpix

17. april 1943 etter gjennomført opptrening ble Blindheim sluppet i fallskjerm over Modum, like nord for Drammen i Buskerud. Oppgaven var å bygge opp MILORG i Drammen- og Osloområdet. Rekrutteringen av personell og oppbyggingen av organisasjonen gikk under dekknavnet «Puffin».

I november 1943 ble Blindheim arrestert av tyskerne. Etter en dramatisk flukt med påfølgende skuddveksling klarte han å rømme og tok seg videre over grensen til Sverige. Han returnerte imidlertid til MILORG i Oslo i januar 1944.

Blindheim var med på opprettelsen av sabotasjegrupper i MILORG og var selv leder for en av disse. Det ble gjennomført et stort antall aksjoner på Østlandet, mange av disse vellykkede. Han ble i januar 1945 beordret tilbake til Storbritannia før han returnerte som sjef for MILORG D-13 i april samme år.

Blindhem ble hedret med Krigsmedaljen både for sin innsats under felttoget i 1940 hvor han reddet livet til en såret soldat, samt for innledende fase av «Operasjon Puffin». For sin videre innsats i operasjonen ble Blindheim etter krigen tildelt Krigskorset med sverd 7. mars 1947.

Etterkrigstiden
Etter krigens slutt gikk Blindheim Krigsskolen og tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden hvor han ble tilknyttet Etteretningstjenesten, herunder «Stay Behind»-grupper.

Han ble i 1953 gitt i oppdrag å lære opp finske agenter i spionasje mot Sovjetunionen. Blindheim uttalte at han fikk «følelsen av at det var noe kriminelt og avskyelig han hadde vært med på», og søkte seg over til en annen tjeneste i forsvaret.

Svein Blindheim stilte var kritisk til flere forhold innad i forsvaret og i 1966 ble han etter søknad innvilget avskjed i nåde. Da myndighetene benektet spionasjen som hadde funnet sted i Finland, stod Blindheim i 1977 frem og bekreftet at den hadde funnet sted. Han ble dømt til 75 dagers fengsel og bot i den såkalte «Blindheimsaken». Blindheim kjempet for renvaskelse i saken frem til sin død, men uten og lykkes.

Blindheims Krigskors med sverd og dokument. Bilde: Krigskorset.no

Da han fylte 90 år i 2006, utgav Blindheim boken «Den lange reisen». Et oppgjør med krigen, hvor han ut fra egne krigsopplevelser kaster et kritisk blikk på den etablerte krigshistoriens behandling av starten på Norges krig undermobiliseringen og felttoget i 1940, og dens manglende vektlegging av storkrigen på Østfronten

Fakta

Fullt navn: Svein Blindheim
Født: 29. august 1916, Voss
Død: 17. mars 2013, Oslo

Tildeling av Krigskorset med sverd: 7. mars 1947

Legg igjen en kommentar